Dalen er ein U-dal, danna av isbrear under tidlegare istider. Våtedalselva renn gjennom dalen frå sør til nord, og munner ut i Bergheimsvatnet ved Byrkjelo. Videre renn Breimselva gjennom bygda Breim til Breimsvatnet mot vest. Elva har eit godt fiske for ørret.

Den sørlege delen av dalen er ubebodd, og bratte fjell omkransar dalen nordover. Lengst mot nord ved Bergheimsvatnet, ligg garden Hjelle på vestsiden av dalen og garden Bergheim ved dalens slutt. Det markante landemerket Eggenipa (1338 moh) ligg ved inngangen til Våtedalen frå Byrkjelo i nord. Våtedalen er kjend for geitehald, og det er ikkje utenkjeleg at ein hamnar midt i ein geiteflokk på veg innover i dalen.

Kilde: Nordfjord

  Kontakt

  Adresse:
  • 6826 BYRKJELO
  Telefon:
  E-post:
  Nettside:

  Hvor er Våtedalen?

  Fjord Norways sekundærlogo