Bestill

Bulder&Brak Opplevingar AS arrangera guida padleturar også på vinteren - så sant vatnet og fjorden er isfri. Du kan velja mellom halvdagstur eller heildagstur. 

Ta kontakt på post@bulderogbrak.no for å melde di interesse for tur. 

Kontakt

Adresse:
  • Ekrevegen 10
  • 6884 ØVRE ÅRDAL
Telefon:
97522139
E-post:
post@bulderogbrak.no
Nettside:
bulderogbrak.no/

Hvor er Vinterpadling med guide?