Hopp til hovedinnhold

Sunnhordland er reisemålet for dei som søkjer mektige naturopplevingar til fjells, på isbreen, ved fjorden, i skjergarden, unike kulturattraksjonar, lokale matskattar og eit vertskap som er stolte av regionen dei representera.

Velkommen til Sunnhordland! Sunnhordland fekk utmerkinga 24. juni 2021. Du kan lese meir på Innovasjon Norge sine nettsider om dette her.

Berekraftig reisemål - ei merkeordning i regi av Innovasjon Norge

I Januar 2019 starta Visit Sunnhordland arbeidet mot å verta sertifisert som Berekraftig reisemål og fase 1 vart godkjent i juni 2019. Dette med støtte frå tidelegare Hordaland fylkeskommune. Sunnhordland fullførte og vart godkjent som Berekraftig Reisemål sommaren 2021.

I arbeidet med berekraftig reiseliv vil ein arbeida for at turismen skal ivareta miljø og lokal kultur, med mål om å sikra en positiv innverknad og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turistar.

Merket er eit verktøy for å hjelpe alle i reiselivsnæringa til å samarbeide om å styre reiselivsutviklinga i rett retning. Dette er med på å ta vare på naturressursane våre og sikra gode, trygge arbeidsplassar.

Les meir om berekraftig reiseliv her.

Miljøfyrtårn

I mai 2019 vart Visit Sunnhordland sertifisert som Miljøfyrtårn. Visit Sunnhordland kan med dette dokumentera at strenge krav innan tema som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, avfall, utslepp og estetikk er tilfredsstilt.