Finn det perfekte stedet for din neste konferanse eller møte! Destinasjonene kan hjelpe dere i planleggingen - ta kontakt!

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Visit Nordvest

Kontakt Oddhild Breivik på epost oddhild.breivik@visitalesund.com eller på telefon 70 30 98 00 / 975 47 713.

Region Stavanger

Besøk nettsiden til Stavanger convention bureau for informasjon.

Visit Sunnhordland

Kontakt MICE-ansvarlig Hilde Eide Helland på epost hilde@visitsunnhordland.no eller på telefon 966 34 913.

Visit Haugesund og Haugalandet

Kontakt MICE-ansvarlig Kine Bjøralt på epost kine@visithaugesund.no eller på telefon 936 66 181.

Besøk nettsiden for kurs/konferanser og arrangementer i Haugesund for mer informasjon.

Visit Sognefjord

Kontakt MICE-ansvarlig Benedicte Elisabeth Stedje på epost benedicte@sognefjord.no eller på telefon 416 00 278.