Skip to main content

Ei fredeleg ferd langs verna vassdrag, fossar og ein stille fjordarm. Her kan barn og vaksne oppleve aurefiske på sitt beste, og vandre på fine stiar langs fossar og stryk. Her er det også tilbod om å leige båt og kano, samt gode tilhøve for dei som likar å vandre i fjellet. Vegen går langs ein arm av verdas lengste fjord, Sognefjorden, før den smyg seg opp dei bratte dalsidene mot fjellet. Vegen vidare følgjer det verna Gaularvassdraget som er kjent for sine mange fossefall, men som også har stryk og rolege fjellvatn. Langs delar av vassdraget er det bygd ein fossesti for å gjere dei sjåverdige partia meir tilgjengelege. På vegen er det gode mulegheiter til å ta turen vidare til Førde og oppleve shoppinghovudstaden i fylket.

A brand icon

Inspire me

Articles written by our team of local guides and experts to give you an insight into the range of experiences to explore in the Northwest region. Figure out what you would like to see on your trip and then add specific activities, accomodation, places to eat and transport in your custom trip planner.

Upcoming events