Stad: Sør på Huftarøy. Ferje frå Krokeide og Sandvikvåg.

Areal: 103 dekar. Fint og mykje nytta område. Det meste av området er eit nedlagt småbruk. Bilveg heilt fram og parkeringsplass for 20 bilar ved enden av vegen. Toalett. God hamn. Fortøyingsboltar, fortøyningsbøye og lita kai i Skipavik. Brønn. Høve til telting. Området har lokalt tilsyn.

  • Facebook logo

Contact

Address:
  • Sør på Huftarøy
  • 5396 Vestre Vinnesvåg
Phone:
55 39 29 50
Email:
Website:
www.bof.no/Omrader/Austevoll/050_karlsundholmen.htm

Where is Kalsundholmen friluftsområde?