A brand icon

Culture

DEI SOM FER - Teatret Vårt/Operafestukene 2022 Jubileumspris billett voksen

"Dei som fer" Storslagent og nært om naturen og menneska Eld, vatn og vindar har forma landskapet og menneska som bur her. Vi har gjennom tidene samla oss rundt leirbålet. Kvifor bur vi her? Kven er vi som bur her? Kvifor valte nokon å busetje seg her? No køyrer vi Golf GTI i Kaibakken, tek i land gass på Aukra, Vestbase sørvar oljeindustrien og rundt oss stormar hav og vindar mens vi får høyre at temperaturen stig. Når forholda rundt oss teiknar til å bli uleveleg tek vi menneske ulike val. Dottera, ektefellen og nære venner – har alle det same håpet om ei betre framtid. Dei som fer er eit unikt samarbeid mellom Mette Karlsvik og Arne Lygre, der dei har fletta saman tekstane Eg byrjar og Jeg forsvinner til ei storslagen framsyning og ei nær og sanseleg forteljing. Korleis blir menneskelege relasjonar påverka av elementa i naturen rundt oss? Og korleis påverkar menneska naturen - og kvarandre? Referansar til norrøn mytologi, naturvitskap, notidige observasjonar og moglege framtidsscenario nært knytt til Møre og Romsdal dannar rammeverket for ei historie som er tett på menneska. Forteljinga er ein inngang til å sjå seg sjølv og andre; kan vi eigentleg forstå eit anna menneske? Kan vi greie vi å setje oss inn i korleis andre sine liv fortonar seg? Vatn, vind, lys og skyar er tekne inn i scenografien. Musikken i framsyninga er inspirert av folketonar frå regionen som har ei styrkande og trøystande kraft. For fellesskapet rundt leirbålet finst kanskje framleis? I samband med Operafestuka 2022 gjestar Teatret Vårt Kulturfabrikken i Kristiansund med ein spesialtilpassa versjon av Dei som fer der teksten og musikken vil vere i fokus. Mette Karlsvik er vokse opp på Frei og har Nordmøre som referansepunkt i sine tekster; tematisk, som natur, i menneske eller samfunnsmessige strukturar. Premiere 28. januar 2022 Varighet ca. 90 minutter (ingen pause) Av Mette Karlsvik og Arne Lygre Regi Mari Vatne Kjelstadli Scenografi, kostyme og lysdesign Agnethe Tellefsen Musikk Ingvild Langgård Regiassistent Rania Broud Med Mari Strand Ferstad, Ingrid Myhre Løvik, Johanna Mørck, Lars Melsæter Rydjord, Kjersti Botn Sandal

A brand icon

Outdoors

2 day hidden fjord kayak adventure

Get the chance to paddle the fjords and spend the night in the Norwegian wilderness on this kayak adventure in the Hjørundfjord. This place is truly a hidden gem, away from the tourist crowds. Experience the tranquility of paddling past high mountains and roadless villages. Go wilderness camping in a remote area. You will definitely get to experience Norwegian culture and heritage on century-old farms and in the humbling enormity of the fjord landscape.   Day 1:  You will meet your guide and the rest of the group in Urke at the waterfront café Urke Kaihus. Get to know each other and the gear as we go through paddling and tour routine. We show you how to pack your gear in the kayak and after a short safety and paddling instruction we leave. We start on the Norangsfjord which we soon leave for the Hjørundfjord. Depending on the wind forecast for the next days we choose to paddle either left or right, to try to avoid paddling with headwinds (at least for 2 days). After a while we find a spot to land along the fjord, where we will enjoy our lunch. It can be a fjord side farm or a tiny island in the fjord. After paddling and enjoying the sheer size of the fjord and the surrounding mountains you arrive at your destination for the day. A tiny little village where you will stay for the night. You will set camp on a more remote spot. After organizing you prepare dinner as a group. Enjoy a long relaxing evening by the campfire. You can see the light changing, but it never gets totally dark.   Day 2:  After a good night's sleep in these very tranquil surroundings, we enjoy breakfast before we pack and get into the kayaks. You paddle through the same fjord on your way back but on a different side. The views, angles, and villages will be different. You paddle relatively close to land (not too close because of rockfall). Today you will stop at a village or at a more remote place for lunch. By the end of the afternoon, you arrive back in Urke. From where you can take the boat back to Ålesund or you can continue your trip further into Norway.