Slettene friluftsområde ligg ved Lambeidvågen, like nordaust for Auklandshamn, dels på fastlandet og dels på Hjelløya. Området har gode hamneforhold med båtfeste og bryggje. Det er også laga ei enkel hengebru fra fastlandet til holmen sør om Hjelløya. Bading frå sandstrand, svaberg eller bryggje.

Området er skilta frå Auklandshamn. Tilrettelagt parkeringsplass på Nedre Økland. Ca 15 min. å gå på sti til friluftsområdet.  Høver godt for barnefamiliar. Ikkje tilgjengeleg for rullestol. Toalett.

Contact

Address:
  • 5551 Auklandshamn
Phone:
52 77 48 30
Email:
post@frivest.no
Website:

Where is Slettene beach?