I dag står et stuehus med røykstua fra 1600-talet, eldhus, stabbur, løe og en mindre stue kalt Sisselastova på tunet, og slik har det stått siden 1821. I 1955 ble Vigatunet fraflytta, og overtatt som museum i 1970.

Den tidligere eieren lot en vesentlig del av inventaret stå igjen i husene. Du kommer dermed tett på dagleglivet til personene som bodde på tunet og du får et autentisk innblikk i levesett, gårdshold og arbeidsmetoder.

I 1990 etablerte Ryfylkemuseet en frukthistorisk hage i Viga med over 100 trær som representerer tradisjonelle eple-, pære- og plommesorter fra Ryfylke. Ryfylkemuseet har gjennomført en omfattende restaurering etter gammel byggeskikk og metoder i Viga. Spesielt låven har vært et stort prosjekt som det er verd å ta en kikk på. I låven er det en egen utstilling om tradisjonshåndverket.

  • Facebook logo

Fra NOK 150,00

Kontakt

Adresse:
  • Vigavegen 30
  • 4130
  • Hjelmeland
Telefon:
52 79 29 50
E-post:
post@ryfylkemuseet.no
Nettside:
www.ryfylkemuseet.no

Hvor er Vigatunet i Hjelmeland (Ryfylkemuseet)?