Om du går i fjellet sommerstid eller på vinteren, så er Aursjøhytta bindeleddet mellom Skrymtheimen, Romsdalsfjella og Tafjordfjella. Sommertid er det åpen bilvei som går mellom Sunndalsøra og Eikesdal, og da kjører man helt frem til hytta som ligger fint til ved Aursjødemninga. Det er merkede løyper fra hytta til Reinsvassbu, Lesja, Raubergshytta og Grøvudalshytta.

 

Kontakt

Adresse:
  • 6472
  • Molde
Telefon:
71 67 69 37
E-post:
turist@knt.no
Nettside:
www.kntur.no

Hvor er DNT Aursjøhytta?