Ved flytebryggja på Larsstø er det 10 gjesteplassar for båtar. Larsstø ligg like ved landsbyen Sæbøvik, der du mellom anna finn daglegvarehandel, gåvebutikk, leikebutikk og bakeri.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • 5484 Sæbøvik
Telefon:
+47 53 47 61 54
E-post:
wavlarssto@knett.no
Nettside:
wavelarssto.no

Fasiliteter

Strøm:

Hvor er Larsstø båt & maskinservice?