Antal gjesteplassar: 50 Fortøying: flytebryggjer  Gjestehamn like ved handlegata i Norheimsund med vinmonopol, daglevare, diesel osb. på kaien.

Kontakt

Adresse:
  • 5600 Norheimsund
Telefon:
410 05 844
E-post:
post@nhshamn.no
Nettside:

Hvor er Norheimsund Gjestehamn?