Bestill

Sundal Camping er omgitt av det vakre landskapet i Maurangerfjorden, ein arm av Hardangerfjorden. Campingplassen ligg ved fjordkanten sentralt i Sunndal, med utsikt mot Bondhusbreen, Bondhusdalen og fjorden. Sundal Camping leiger ut hytter i ulike storleikar, frå 20 m² til 64 m², og har 60 oppstillingsplassar for bubilar, vogner og telt. Her er og stor gjestehamn. Nytt i 2018 er ein oppstillingsplass for bubilar i nærleiken av sjølve campingplassen. På campingplassen er det tre sanitærhus, kiosk, fellesrom, grillplass, leikeplass og badeplass.  

Sundal Camping er eit godt utgangspunkt for både fjord- og fjellopplevingar. Bur du her er det gå avstand til Bondhusdalen og Bondhusbreen. Kano, båtar og motorar kan leigast. Gode fiskemoglegheiter i sjø og elv. Gjestar kan og besøke eit gardsbruk med kyr, sauer og eige gardsmuseum. 

Kontakt

Adresse:
  • Sunndalsvegen 641
  • 5476 Mauranger
Telefon:
+47 95967819
E-post:
sundalcamping@gmail.com
Nettside:
www.sundal-camping.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Sommer
  • Vår
  • Høst

Hvor er Sundal Camping?