Hopp til hovedinnhold

Fossestien fylgjer gamle stiar opptrakka av dyr og menneske. Denne flotte naturstien fylgjer den eine hovedgreina av Gaularvassdraget, som vart varig verna i 1993 etter mange års strid. Fossestien er tydeleg merka med raud F, retningspiler, namneskilt og avstandar. Vandringa går vekselvis på sti, trebruer og klopper langs elva og i ulikt skogsterreng. På vegen vil du passere fleire stølsområde. Nedste delen har eit trangt juv med bratte sider som kan minne om ein liten canyon.

Langestølen|© Lillian Herland

Vandre langs frodig vegetasjon

Fossestien går gjennom frodig vegetasjon med rikt dyre- og fugleliv, men også tett fordi kulturlandskap med aktiv gardsdrift. Du vil finne mykje skogsber og sopp av mange slag langs stien. Det er også kjø (aure) langs heile elva og i alle vatna.

© Visit FjordKysten

4 tilrettelagte startpunkt

Fossestien startar frå der du ønskjer, men det er 4 stader tilrettelagt med skilt, kart og parkeringar. Desse er:

  • Torsnesstølen
  • Longestølen
  • Likholefossen
  • Eldal

Kombiner vandring med overnatting

Flatheim og Hov Hyttegrend ligg flott til ved Fossestien og tilbyr overnatting. Hov Hyttegrend har også dagleg transportservice langs stien.

Kl. 10.00

Kr. 40,- per person

Tlf: 57 71 79 37

Takk for at du

  • Let att grinda
  • Heldt hunden i band
  • Ikkje slengde frå deg søppel

Related articles