Et unikt naturfenomen i Norge. Bratte fjellstup, morenerygger og terasser skaper et vifteformet elvesystem der syv vassdrag møtes. Tre av elvene danner storslagne fossefall ned i Åmotan. Området er tilrettelagt med godt merkede stier med tilhørende kart. Alle stiene gir fantastiske naturopplevelser i et helt særegent landskap.

Området er botanisk sett et av de rikeste i landet. Ved fjellgardene i Svisdalen og på Jenstad som omkranser elvejuvet, drives et aktivt jordbruk i bygninger av høg verneverdi.

Åmotan kan oppleves på nært hold via merkede turstier - eller fra utsiktspunkt på vegen mellom Gjøra og Grødalen. Kart med turbeskrivelser: Sunndal Turistinformasjon, Sunndal Nasjonalparksenter og parkeringsplassen ved Åmotan.

Kontakt

Adresse:
  • Åmotan
  • 6600 SUNNDALSØRA
Telefon:
71 68 99 70
E-post:
turistinfo@sunndal.kommune.no
Nettside:
www.sunndal.com

Fasiliteter

Parkering:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer

Hvor er Åmotan juv?

Fjord Norways sekundærlogo