Arnafjorden ligg i Vik kommune om lag 20 km vestover frå Vik sentrum og er ein av Sognefjorden sine mange sidearmar. Han er kjent for sine mange, vakkre fossar. Fjella kring fjorden er ein naturleg innfallsport til det kjende og tradisjonsrike fjellområdet Stølsheimen.

Busetnaden i Arnafjord er spreidd utover fleire mindre bygder og dei fleste som bur her driv med jordbruk. Det er om lag 70 husstandar.

Arnafjord er eit populært reisemål for dagsturar eller lengre ferieopphald, med eit stort potentiale for naturopplevingar, på sjøen eller i fjellet.

Kontakt

Adresse:
  • Fv92 40
  • 6893 Vik i Sogn
Telefon:
E-post:
info@sognefjord.no
Nettside:

Hvor er Arnafjorden?

Fjord Norways sekundærlogo