Nærøy sokn omfattar dei små grendene ved Nærøyfjorden: Dyrdal, Styvi, Tufte, Bakka og busetnaden i Nærøydalen/ Gudvangen. Kyrkja har ca. 200 sitjeplassar. Altertavla er frå 1907 og er måla av den kjende kunstnaren Nils Bergslien. Kyrkja ser ein frå båt på fjorden og frå Gudvangen er det 6 km bilveg langs fjorden. Gudstenester ca. 10 gonger i året. Kyrkja står open om sommaren.

Kontakt

Adresse:
  • Bakkatunnelen
  • 5747 Gudvangen
Telefon:
+47 99 23 15 00
E-post:
post@sognefjord.no
Nettside:

Hvor er Bakka kyrkje?