Bautaen er en 11 meter høy obelisk flankert av kanoner og flaggstenger. Herfra saluteres det ved festlige anledninger. Bautaen ble reist i 1908, på hundreårsdagen for "Slaget på Christiansunds Red" 8. juli 1808. To engelske krigsskip - "Cygnet" og "Tartare" - angrep byen under Napoleonskrigene. Angrepet ble stanset av byens forsvarere under kommandoen til løytnant Jacob Brechan, og skipene forlot byen etter nederlaget. Én mann døde på land, menig Ole Hansen. På knausen ved minnesteinen settes en stor, skinnende stjerne opp til advent og jul. Minnesteinen står på toppen av haugen øst for Innlandet gravsted.

Kontakt

Adresse:
  • Skanseveien
  • 6507 KRISTIANSUND N
Telefon:
70 23 88 00
E-post:
info@visitnorthwest.no
Nettside:
www.fjordnorway.com/no/attraksjoner/kristiansund

Fasiliteter

Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Bautaen på Innlandet?