Hopp til hovedinnhold

Kjører du bil fra Stavanger til Haugesund går turen gjennom Bokn øykommune. I det du kjører over broen fra vestre til østre Bokn, kan du på hver side av Boknasundet se både en bautastein og en gravhaug fra eldre bronsealder. I 1923 ble det i nærheten av gravhaugen funnet en nydelig gullspenne fra vikingtiden.

Asbjørn Kloster  Et steinkast øst for Bokn kirke står en bautastein over grunnleggeren av den moderne fråhaldsrørsla i Norge, Asbjørn Kloster. Han ble født på Boknaberg i 1823. Den oppvakte gutten lærte seg engelsk på eigenhånd og fikk etter en tid solid utdanning ved kvekerskoler i England. Han ble sentral innen norsk kvekerforening på 1800-tallet. Kloster spilte en aktiv rolle både som forkynner, pedagog og, mot slutten av livet sitt, som forretningsmann og skipsreder. Steinen er reist i 1923 – nøyaktig på 100- års dagen hans.

Bautastein ved resegreftene  Fornminnene langs sundet er et bevis på hvilken makt som lå ved det trafikale senteret. Her var det også godt mulig til å kombinere jordbruk med fiske og fangst. Da biskop Neumann i 1838 la ut på Bokn-visitt, rapporterte han om to runde gravrøyser på Østre Bokn og om 43 røyser eller steinkretser på motsatt side, på Alvestad, Sæbø og Boknaberg. Boknasundet er et storhaugsenter. Det største gravfeltet blir kalt "Resegreftene" og ligger på Alvestad.

Strandbutuftene i Røydehamn  En samling tufter etter skur som trolig folk fra fjordene benyttet til overnatting i forbindelse med vintersildfiske. I dette feltet er det ti slike tufter og et båtopptrekk. I hele området frå Are til Loden er det i alt registrert rundt 160 strandbutufter.

Mer informasjon om kulturminner finner du her. 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Boknaberg
  • 5561
Telefon:
+47 52 75 25 00
E-post:
postmottak@bokn.kommune.no
Nettside:
www.bokn.kommune.no

Fasiliteter

Barnevennlig:
Sesong:
  • Sommer
  • Vinter
  • Vår
  • Høst

Hvor er Bautasteiner, tufter og gravfunn på Bokn?