Bjerkreimselva er et populært område for fiske etter laks og sjø-ørret. Den er rangert som en av de beste lakseelvene i Norge. Bjerkreimselva er et av Rogalands største vassdrag. Flere år er det fanget over 7 000 laks i elven. Laksefiske mellom 15.juni og  20.september, salg av fiskekort på Esso Vikeså Veiservice, Cirkle K, eller gjennom Bjerkreim Elveeigarlag/ Bjerkreim Camping. Se www.bjerkreimselva.no for mer informasjon. Noe salg av fiskeutstyr Coop Marked Vikeså og Coop Marked Bjerkreim. Fiskeplass på Gjedlakleiv rett ved E39 er  tilrettelagt for rullestol.

Kontakt

Adresse:
  • 4389 VIKESÅ
Telefon:
51 20 11 00
E-post:
postmottak@bjerkreim.kommune.no
Nettside:
www.bjerkreimselva.no

Hvor er Bjerkreimselva?