Terrenget mellom såtene i Bjørgene består av skog, åpne lyse sletter og myrområder. Ved Gunnarshaugvatnet, i østre delen av turområdet, er det et rikt fugleliv. Hjort, rådyr og rev er også observert i disse traktene. Turområdet er på ca 4 km2 avgrenset av Storasundsvegen, Hålandsvegen, Torvastadvegen og Gunnarshaugvegen (Markavegen). Turveien med lys er på 3,6 km. Denne danner en rundløype med avstikkere til Håland skole/idrettslaget, og kulturhuset og ungdomshuset. I tillegg finnes det flere småstier og snarveier å velge mellom. I dette forholdsvis flate landskapet gir en tur opp til toppunktet på Veten (68 m o.h.) flott og vid utsikt ut mot Føynå i havet i vest, Haugesund, Risøy og Røvær i nord, Norheim og fastlandet i øst og Karmøy i sør.  

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Bjørgene
  • 4260 TORVASTAD
Telefon:
+47 52 85 75 00
E-post:
servicetorg@karmoy.kommune.no
Nettside:
www.visitkarmoy.no

Fasiliteter

Barnevennlig:
Belyst:
Sesong:
  • Sommer
  • Vinter
  • Vår
  • Høst

Hvor er Bjørgene på Torvastad?