Storvanndammen, Oddatjørndammen og Førrevanndammen er blant de største dammene som hører til Blåsjømagasinet. Storvanndammen er Norges største fyllingsdam, Oddatjørndammen er den høyeste fyllingsdammen i Norge, mens Førrevanndammen er Norges største betongdam.

Veien på 25 km inn til Storvassdammen blir vanligvis åpnet i juli, men mye snø kan utsette åpningen. Veien er oftest åpen til 1. oktober, men kan bli stengt tidligere. For å komme dit må du ta av fra Rv. 13 og kjøre opp til Gullingen i Suldal og videre innover i fjellet.

Området er flott for sykling, turer i Suldalsheiene og fiske.

Kontakt

Adresse:
  • 4230 Sand
Telefon:
995 63 001
E-post:
suldal@visitsuldal.no
Nettside:
www.visitsuldal.no/

Hvor er Blåsjø-magasinet i Ryfylke og Setesdal?