Brusand strand er en lang og flott sandstrand med lune sanddyner. Adkomst fra nordsiden av stranden ved parkeringsplass. Et av de mest markerte og tydelige geologiske landskapsskiller i landet, ved overgangen fra knauselandskapet i Dalane, til det flate lav-Jæren nordover fra Brusand. Nasjonalt enestående og helhetlig sanddynelandskap med stor kontrast til landskapet i sør. Lagune og elveløp skaper variasjon.  Kulturminner Pansersperringene som danner lange rader med betong, kalt Hitlertennene, er karakteristisk her. Nordvest for Hitlertennene er det også en seks meter bred og tre meter dyp grøft som var tankssperre under krigen.  Viktig informasjon om ferdsel langs jærstrendene - Det er forbudt å ferdes med motorkjøretøy - I fuglefredningsområdene må du ikke utøve aktiviteter med forstyrrende effekt; surfing, brettseiling, kiting og hundelufting - Forbud mot surfing/brettseiling/'kiting i fuglefredningsområder fra 1. oktober til 31. mars - Riding med hest, sykling, telting og camping i sanddyner er forbudt - Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen - Respekter privatlivets fred. Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn - Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september - Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette. - Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser - For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse - Droneflyging er forbudt i hele verneområdet - Større arrangement er ikke tillatt uten forhåndsdispensasjon For erfarne surferne, vil forholdene lenger ut på høsten by på bedre surfemuligheter til å finne gode forhold. Husk at det er forbud mot surfing/brettseiling/kiting på strender som er berørt av fuglefredning (1. okt. - 31. mars). *Kiting er kun mulig på følgende strender: Sola, Hellestø, Byberg, Bore og Brusand. 

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Brusand
  • 4364 SIREVÅG
Telefon:
51 85 92 00
E-post:
info@regionstavanger.com
Nettside:
no.regionstavanger-ryfylke.com/

Hvor er Brusand strand?