Kulturmiljø med spor etter eldre vegfar, gravrøysar og hustufter. Oldtidsvegen er fleire stader steinsett og går over to vad. Kan vera ein av dei eldste kjente vegane i Hordaland. Vegen ligg mellom Uggdal og Onarheim. Informasjonstavle finn du på venstre side av hovudvegen.

Kontakt

Adresse:
  • Uggdalsdalen
  • 5685 Uggdal
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Ferdslevegen i Uggdalsdalen?