Spor etter sjøkongen Ferking Sagnet forteller at kong Ferking bodde på Ferkingstad på 600-tallet. Kong Ferking var en mektig sjøkonge som ofte dro i viking og førte rike skatter med seg hjem. Gjevest av skattene var dronningperlene, som dronninga bar under de store festene i kongsborgen. Gildesalene var så store at 5-600 mann kunne danse der inne til ære for gullkalven, som var kong Ferkings guddom. Det sies at kong Ferking gravde ned gullkalven, slik at ingen skulle finne den… Her i området finner du både spor etter båtnaustene på Hop og slaget på Stavasletta. De to bautasteinene «Skjoldmøyene» stammer fra sagnet om det siste slaget mellom sjøkongene Augvald og Ferking. De to kongene kjempet flere slag mot hverandre om herredømmet over Karmøy.

Fishermen´s memorial er et minnesmerke som består av et korsmonument og et flott klokketårn reist for å minnes Karmøyfiskere som er forulykket på havet i amerikanske farvann. Få steder i Norge har hatt så mange pendlere til Amerika som området rundt Ferkingstad og Vest-Karmøy. Minnesmerket er plassert fem minutters gange fra parkeringsplassen ved moloen i Ferkingstad havn.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Søre Ferkingstadveg 282, Ferkingstad
  • 4274 STOL
Telefon:
+ 47 52 85 75 00
E-post:
turistinfo@karmoy.kommune.no
Nettside:
www.visitkarmoy.no

Fasiliteter

Barnevennlig:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Ferkingstad Havn?