Kyrkja ligg vakkert til attmed Håkonarparken, midt i Fitjar sentrum. Fram til 1866 stod her ei steinkyrkje frå 1100 talet. Stein frå den gamle Fitjar-kyrkja finn ein att i steingarden rundt kyrkjegarden. Litt av inventaret er og teke vare på. Omvising etter avtale med kyrkjeverge Harald Rydland +47 53 45 85 24 eller mobil +47 913 47 802.

Kontakt

Adresse:
  • 5419 Fitjar
Telefon:
+47 53 45 85 24
E-post:
kyrkja@fitjar.kommune.no
Nettside:
kyrkja.no/fitjar

Hvor er Fitjar kyrkje?

Fjord Norways sekundærlogo