Dekorasjonane i koret frå same tid er i vinrankemønster. Midtskipet i kyrkja har truleg vorte dekorert noko seinare og desse bileta er heilt eineståande som kyrkjekunst.

Under den siste restaureringa i 1967 vart det funne eit gamalt klede, brukt som antependium så seint som 1930. Kledet er granska og funne at det må vere ei ridderkåpe vevd i Venedig omlag 1300. Det er det einaste som er funne av dette slag i Norge. Kyrkja står open om sommaren.

Kontakt

Adresse:
  • Flåmsdalsvegen 100
  • 5743 Flåm
Telefon:
+47 99 23 15 00
E-post:
info@visitflam.com
Nettside:
www.norske-kirker.net/home/sogn-og-fjordane/flam-kirke/

Hvor er Flåm kyrkje?

Fjord Norways sekundærlogo