Kunnskap og opplevingar BRE – FJORD – VATN – KLIMA I ENDRING Velkomen inn i naturen!

Folgefonnsenteret i Rosendal fortel historia om breen, livet i Hardangerfjorden, vatnet si reise på jorda, berekraftig bruk av ressursane i fjorden, klima og klimaendringar. Lær om korleis menneska har brukt naturressursane på Folgefonnhalvøya gjennom tidene, heilt sidan dei første innvandrarane slo seg ned her for 9000 år sidan.

I dei interaktive utstillingane finn du informasjon om Folgefonna nasjonalpark, og kunnskap om naturen og aktivitetar rundt Folgefonnhalvøya.

Du kan og sjå fire flotte naturfilmar:

•   «Av vatn er du komen» - ei reise i det vestnorske landskapet •    Drama i Berg – geologi •    Fjordens Liv – om Hardangerfjorden •    Der Kronhjorten brøler

Folgefonnsenteret har felles billett med Skipsbyggjarmuseet Skaalurensamlinga, slik at du også kan oppleve historia om trebåtbygginga i området som var på topp frå 1850 – 1950 under besøket. Du kan også få med deg informasjon om dagens maritime næringar i området ved inngangen til museet.

  • Facebook logo

Tider

Sommar: 23.mai - 4.september

Ukedager:
10:00–18:00
Lørdag:
10:00–18:00
Søndag:
10:00–18:00

Haust: 5.september - 16.oktober

Ukedager:
10:00–15:00
Lørdag:
12:30–16:30
Søndag:
12:30–16:30

Vinter: 17.oktober - 12.desember

Ukedager:
10:00–15:00
Lørdag:
Stengt
Søndag:
Stengt

Priser

Vaksne:
NOK 100
Barn:
NOK 60
Barn opp til fylte 5 år:
Gratis
Familie (to vaksne, born u/16 år):
NOK 275
Honnør:
NOK 85
Student:
NOK 60

Kontakt

Adresse:
  • Skålafjæro 17
  • 5470 ROSENDAL
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
post@folgefonnsenteret.no
Nettside:
folgefonnsenteret.no/

Fasiliteter

Kafé:
Barnevennlig:
Toalett:
Souvenirer/butikk:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Folgefonnsenteret?

Fjord Norways sekundærlogo