Kunnskap og opplevingar BRE – FJORD – VATN – KLIMA I ENDRING Velkomen inn i naturen!

Folgefonnsenteret i Rosendal fortel historia om breen, livet i Hardangerfjorden, vatnet si reise på jorda, berekraftig bruk av ressursane i fjorden, klima og klimaendringar. Lær om korleis menneska har brukt naturressursane på Folgefonnhalvøya gjennom tidene, heilt sidan dei første innvandrarane slo seg ned her for 9000 år sidan.

I dei interaktive utstillingane finn du informasjon om Folgefonna nasjonalpark, og kunnskap om naturen og aktivitetar rundt Folgefonnhalvøya.

Du kan og sjå fire flotte naturfilmar:

•   «Av vatn er du komen» - ei reise i det vestnorske landskapet •    Drama i Berg – geologi •    Fjordens Liv – om Hardangerfjorden •    Der Kronhjorten brøler

Folgefonnsenteret har felles billett med Skipsbyggjarmuseet Skaalurensamlinga, slik at du også kan oppleve historia om trebåtbygginga i området som var på topp frå 1850 – 1950 under besøket. Du kan også få med deg informasjon om dagens maritime næringar i området ved inngangen til museet.

  • Facebook logo

Priser

Fra:
NOK 60

Kontakt

Adresse:
  • Skålafjæro 17
  • 5470 ROSENDAL
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
post@folgefonnsenteret.no
Nettside:
folgefonnsenteret.no/

Hvor er Folgefonnsenteret?