Bestill

Bulder&Brak Opplevingar arrangerer guida turar som kombinerer vadring og padling. Me padlar over Årdalsvatnet til veglause Nundalen, og vandrar frå vatnet heilt opp på Haugstad ca 520 moh. Turen går gjennom gammal kulturlandskap, og me ser mange spor etter ei svunnen tid.

Utsikta både undervegs og oppe på Haugstad er fantastisk. 

Varigheit: 4-6 timer

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Ekrevegen 10
  • 6884 ØVRE ÅRDAL
Telefon:
97522139
E-post:
post@bulderogbrak.no
Nettside:
bulderogbrak.no/

Hvor er Frå fjord til fjell?