På Vangsnes står kolossalstatuen av saga-kongen Fridtjof den frøkne. Den er 10,5 meter høg, og på 12 meter høg sokkel strekkjer den seg 22,5 meter til vers. Statuen er lett synleg der den står i himmelsjå ute på Vangsnes - det som tidlegare skal ha heitt Framnes og m.a.- gav namn til den første «fylkesbaaten».

Kong Fridtjof var etter segna son av Torstein Vikingson som skal ha budd på Vangsnes, og det islandske sagaskriftet frå 1300-talet la i 1820 grunnlaget for Esaias Tegnérs romansuksess «Fridtjofs Saga». Ein av dei som las boka og let seg begeistre, var keisar Wilhelm II av Tyskland, som i 1913 fekk kosta og reist Fridtjofstatuen. Statuen er forma av den tyske kunstprofessoren Max Unger, vart frakta til Vangsnes i 15 delar og reist av 100 tyske marinesoldatar. Både etter 1. og 2. verdskrig var det på tale å rive statuen, men den fekk likevel stå.

Bli med Sylvringen på tur og besøk Fridtjov den frøkne stauten og parken. 

Kontakt

Adresse:
  • 6894 VANGSNES
Telefon:
+47 911 30 843
E-post:
post@sylvringen.no
Nettside:
www.sylvringen.no/en/

Fasiliteter

Parkering:

Hvor er Fridtjov den frøkne?