Historie I 1912 ble Kvassheim fyr satt i drift. Fyret besto av en bygning som inneholdt bolig og et lystårn 12 meter over bakken. Få år senere ble tåkesignalet skiftet ut med et elektrisk drevet hornsignal. I 1953 ble de oppført et maskinhus foran fyret, og her ble det montert et tyfon tåkesignalanlegg. På samme tid ble det oppført en fyrbetjentbolig. Kvassheim fyr var betjent og i drift fram til 1990. Da ble fyret avfolket og erstattet med en automatisk fyrlykt ved Kvassheim havn. Kvassheim havn ble anlagt som nødsarbeid i de harde 1930-årene. Moloen er bygd i stein og har tjent som nødhavn for småbåter og som base for mindre fiskebåter.

Informasjons- og friluftssenter Kvassheim fyr ble overført fra Kystverket til Direktoratet for naturforvaltning i 2004. Jæren Friluftsråd har ansvaret for ombygging av fyret til et informasjons- og friluftssenter. Maskinhuset ble tatt i bruk som kafé og møtelokale i 2007. Hovedbygningen sto ferdig i 2010 og inneholder utstillinger om redningshistorie og våtmarksområdene på Jæren. Det er anlagt en større parkeringsplass ved Kvassheim havn. Friluftsfyret og havna på Kvassheim er en del av Jærstrendene landskapsvernområde.  

Utstillinger  I første etasje finner du en utstilling som forteller om redningshistorien langs jærstrendene og i andre etasje er utstillingen viet de viktige våtmarksområdene vi har her på Jæren. 

Plast i havet. Hva finner vi av plast i havområdene, hvor mye og hva gjør det med naturen? Kan plastsøppel fra havet bli kunst? I utstillingen finner du  bilder fra kunstprosjektet Hverken Fugl eller fisk, Prestgaard/Andersen.  

Våtmarkene I tillegg til plakatene som du kan se nedenfor, består utstillingen av et naturfotogalleri, lyddusj og teleskop rettet mot fuglelivet i Kvassheimbukta. 

Kulturhistorien I strandsonen ved friluftsfyret Kvassheim ligger det flere gravfelt fra eldre jernalder. Ved fyret er det registrert rundt 40 gravhauger og 3 hustufter. Nord for friluftsfyret er det funnet gravfelt med rundt 70 hauger. Men de første menneskene kom til Kvassheimsstranda allerede i jernalderen, 2-3000 år før Kristus. Den nye utstillingen "Frå steinalder til nåtid" kan du se i 2. etasje i hovedbygningen. 

Test dine kunnskaper I resepsjonen i 1. etasje kan du kjøpe naturkvissen "Myrsnipa Myrtel spør- du svarer". Alle spørsmålene er knyttet til utstillingen i 2. etasje. Naturkvissen koster kr. 20,- og du får en kjekk, liten premie når du leverer svarene dine tilbake i resepsjonen. Her finner du også fasit.

Lykke til! PS: Kunnskapstesten finner du bare på Friluftsfyret Kvassheim.

Overnatting på Friluftsfyret.

Fra 2019 ble det mulig å bo på fyret igjen. Assistentboligen og uthuset er rehabilitert og leies ut til overnatting. Passer for grupper. Bestilling se egen nettside.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Kvassheim 100
  • 4363 BRUSAND
Telefon:
51 66 71 70
E-post:
post@jarenfri.no
Nettside:
www.jarenfri.no/friluftsenter/friluftsfyret-kvassheim

Fasiliteter

Parkering:
Toalett:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Kafé:
Barnevennlig:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Friluftsfyret Kvassheim?

Fjord Norways sekundærlogo