Friluftshuset på Orre er Jæren friluftsråds informasjonssenter for friluftsliv og naturvern. I senteret er det en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvernområde og om hvilke muligheter du har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren. Friluftshuset på Orre er også et av de tre besøkssentrene i Våtmark Jæren.

Friluftshuset ble bygget i 1987 og utvidet i 1992. Huset brant ned i 1999 og ble bygd opp igjen etter de samme tegningene og ble gjenåpnet i 2002. Bygget er tegnet av arkitekt Per Line. Friluftshuset er blitt et regionalt kultursenter med kunstutstillinger, konserter og arrangement av forskjellige slag. Hver gang det er fullmåne, arrangeres det konsert i Friluftshuset. Både nasjonale og internasjonale artister har opptrått på konsertene. Her er også temautstillinger om natur og friluftsliv og mediaprogrammer som kombinerer natur, bilder, poesi og musikk. Bygget er bygd i sirkel og gir ly for vær og vind. Det er varmestue med enkel kafe inne og det er sitteplasser og grillplass ute.

Friluftshuset på Orre er rasteplass på nasjonal turistveg Jæren og nytt toalettanlegg stod ferdig i 2012.

 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Nordsjøvegen 913
  • 4358 KLEPPE
Telefon:
51 66 71 70
E-post:
post@jarenfri.no
Nettside:
www.jarenfri.no/friluftsenter/frilufshuset-pa-orre

Hvor er Friluftshuset på Orre?