Brekko friluftsområde kan besøkes hele året, både sommer og vinter. Friluftstunet Brekko består av varmestue og kapell bundet sammen av et mellombygg. Turmuligheter vinter Brekko er godt tilrettelagt for både vinter – og sommerbruk. Vinteren her kan vekselvis by på barmarktur eller skitur. Området egner seg godt for turgåing og skiturer for alle aldersgrupper. Det er spesielt godt tilrettelagt for barnefamilier.  Aktiviteter - Akebakken ved Friluftstunet blir preparert. Ulike vanskelighetsgrader og god plass til mange. - Rumpebrett til utlån henger på ei bjørk nederst i bakken. - Bålpanner er satt ut ved bunnen av akebakken og ved tunet.  - Varmestuen er åpen søndager i januar og februar og resten av året, første søndag i måneden (med unntak av juli og august). I varmestuen kan du spise din egen niste eller kjøpe det vertskapet byr på av hjemmebakt, is, kaffe og brus. Det er verken spise- eller kjøpeplikt her. - Grillene i tunet er til fri bruk, med unntak når tunet er utleid. Kun grillkull skal brukes, ta med eget. - ​​​​​​Skiløyper - når det er nok snø på turveiene begynner friluftsrådet å preparere løyper. Skiløypene følger lysløypa. Skiføret meldes på hjemmesiden under skiføre og på Facebook. - Utleie av ski, skisko og staver. Det er rimelig å leie, må bestilles gjennom frilager.no To dagers bestillingstid. Du henter utstyret i en bod ved øvre parkeringplass.  - Lysløypa dekker 6 km av turveiene. Den kan tennes fra kl .07.00 og kl. 15.00, den slukker automatisk kl. 22.00. Du kan tenne den selv – bryter på første stolpen på øverste parkeringsplass. - Gapahuken ved Store Foretjørn er stor med plass til mange rundt grua. Det er sitteplasser og tilrettelagt grue ved gapahuken også. Overnatting skal bestilles. - Gapahukene ved Litle Foretjørn er mindre gapahuker med plass til overnatting for ca 6 personer hver. Tilbudet er gratis, men overnatting skal bestilles. Bestilling hos Jæren Friluftsråd. - Toalett - utedoer finner du ved nedre parkeringsplass, ved akebakken og ved Store Foretjørn.  - Isforhold. Det er svært sjelden det er trygg is på vatna i Brekko. Isen måles ikke, ta derfor ansvar for deg selv og de som følger i dine spor. - Fiske - det er fritt fiske fra land i Store og Litle Foretjørn   - Hold hunden i bånd, både med hensyn til barn og andre på tur, men også med hensyn til vilt. Det er både elg og hjort i Brekko. - Se tilgjengelighet.no for opplysning om universell utforming (uu). Det er ikke spesielt tilrettelagt for uu når det er snø. Turmuligheter sommer Brekko er godt tilrettelagt for både vinter- og sommerbruk. I de sentrale deler finner en gode grusveier og grovplanerte turveier som fører opp til ca 400 m høyde. Her kan du fortsette i merket stisystem i varierende lengde. Området egner seg godt for turgåing for alle aldersgrupper. Det er spesielt god tilrettelagt for barnefamilier. Gapahukene kan selvsagt brukes sommerstid som vinterstid. Overnatting eller større samlinger på dagtid skal bestilles. Aktiviter Bading og fisking i Store og Litle Foretjørn. Muligheter for sopp og bærplukking. Naturinformasjon i egen skog- og natursti. Stavanger O-klubb har laget kart over området samt eget turorienteringsopplegg med faste poster. Dette er lagt ut for salg i varmestuen.

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Brekko
  • 4330 Ålgård
Telefon:
51 66 71 70
E-post:
post@jarenfri.no
Nettside:
www.jarenfri.no/friluftsenter/friluftstunet-i-brekko

Hvor er Friluftstunet i Brekko?