Den største og kanskje finaste fossen i området, ligg mellom Ænes og Sundal. Vegen går tett på fossen.

Kontakt

Adresse:
  • 5475 ÆNES
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.kvinnherad.kommune.no

Hvor er Furebergfossen?