Den store gravrøysa på Tresneset ved Lyngholmen blir kalla «Kongsvarden». Etter segna skal kong Magnus Eriksson ha blitt hauglagt her, etter å ha forlist utanfor Lyngholmen i 1374. Men det er lite truleg at dette stemmer. Arkeologar reknar med at røysa er frå bronsealderen, og såleis om lag 3000 år gamal, medan skikken med hauglegging tok slutt med kristendommen. Men mykje tyder på at soga om kong Magnus sin triste lagnad ved Lyngholmen har rot i ei faktisk hending.

Litt lenger sør, innanfor fyrlykta på Håskru, ligg eit gravfelt med to mindre røyser. Også desse skal vera frå bronsealderen.

Det er merka avstikkarar til gravrøysene frå Nordsjøløypa, som går mellom Lyngholmen og Ryvarden.

Kontakt

Adresse:
  • 5550 SVEIO
Telefon:
+47 53 74 80 00
E-post:
postmottak@sveio.kommune.no
Nettside:
www.sveio.kommune.no

Fasiliteter

Barnevennlig:
Parkering:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Gravrøysene på Lyngholm?