Haraldsvang naturpark er en sentral del av grønstrukturen i Haugesund. Med kort avstand til boområder kan området nås raskt og lettvint. I sørenden av området ligger Røyrvatnet. Her er det satt opp "fuglekikkebu". I dette våtmarksområde er det ett yrende fugleliv. På østsiden av Røyrvatnet går det en turveg nordover. Der den krysser elva fra Arkavatnet er det tilrettelagt med benker. Elva kommer her i småstryk og stedet kalles "Laksafossen". De første trærne ble plantet i 1883. Disse trærne har, gjennom naturlig foryngelse, bidratt til at området fortsatt er bevokst med trær. Ved festplassen har kommunen etablert lekeplass, til glede for så vel barnehager som familier på tur.

Omringet av flotte turstier, og rett ved Skeisvannet, med stupetårn ligger lekeplassen i Vangen. Med husker, klatrestativ og sandkasse er dette et populært sted å tilbringe formiddagen for barnefamilier.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Haraldsvang
  • 5528 Haugesund
Telefon:
+47 52 01 08 30
E-post:
post@visithaugesund.no
Nettside:

Fasiliteter

Lekeplass/lekerom:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:
Toalett:
Sesong:
  • Vår
  • Høst
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Haraldsvang?