Bestill

Haugesund Teater (HAUT) er regionteater for Haugalandet og spiller sine forestillinger på HAUT scene i Smedasundet 98 og på turné på Haugalandet. Ved større oppsetninger leier HAUT Haugesund konserthus, Festiviteten.

Haugesund Teater ble grunnlagt i 1986 av Brit Lossius og er et av Norges 23 statsfinansierte teatre. HAUTs samfunnsoppdrag er å produsere profesjonelle teaterproduksjoner med høy kvalitet og av samfunnsaktuell art. Teatret produserer årlig mellom 4 og 6 produksjoner, både for voksne og barn. HAUT har som mål å nå ut til et bredt spekter av publikum. 

Som en av landets minste statsfinansierte teatre har HAUT de siste årene markert seg på den nasjonale arenaen med Heddanominasjoner i både 2017 og 2018 og legger bak seg en rekke kunstneriske suksesser og rosende kritikeromtale. Den kunstneriske ledelsen ved HAUT er ansatt på 4 års åremål og ledes for tiden av teaterinstruktør og dramatiker Morten Joachim Henriksen.

  • Facebook logo

Haugesund Teater

Se alle tilbudene til Haugesund Teater

Kontakt

Adresse:
  • Smedasundet 98
  • 5525 Haugesund
Telefon:
+ 47 52 72 82 22
E-post:
kontakt@haugesundteater.no
Nettside:
haugesundteater.no/

Hvor er Haugesund Teater?