Omsluttes av alle gråtonene som finnes på skalaen I en verden av grånyanser ligger de to små husene i dette helt, helt spesielle lyset:  Jøssingfjord og Helleren omsluttes av alle gråtonene som finnes på skalaen. Helleren – "Hedlaren" – danner et naturlig tak og ly som har vært benyttet av mennesker i tusenvis av år. Helleren er stor – dråpefallet måler på det dypeste 10 meter. De to husene står uten taktekke – nettopp fordi Helleren beskytter dem  – og det er også grunnen til at disse husene og denne helleren gir en unik og særegen opplevelse. Begge husene er fra 1800-tallet, men deler av bygningene kan være adskillig eldre. Sannsynligvis har det vært fast bosetning (helårsbosetning) under Helleren fra 1500-tallet. Dalane Folkemuseum overtok eierskap og ansvar for husene i 2002, da Titania AS overdro dem til museet.

Vis varsomhet Alle er velkommen til Helleren. Husene er ikke dimensjonert for å kunne håndtere store besøktall, men det er ønskelig at husene skal forbli åpne for besøkende, og det er flott om du som publikum tar hensyn.

- få personer i husene samtidig - vær forsiktig når du ferdes her - all bruk av ild er forbudt - ikke etterlat søppel - vær snill å lukke dørene etter deg når du går - klatring i fjellet ved Helleren er forbudt

Helleren tilhører oss alle, ikke bare vi som lever i dag, men også de som kommer etter oss. I sin dramatiske beskjedenhet er husene under Helleren et av våre flotteste kulturminner som med sin ekthet forteller mer om oss, vår historie og identitet enn noe annet. Driftes i dag av Dalane Folkemuseum. 

Jøssingfjorden Jøssingfjorden er særlig kjent for Altmark-saken som fant sted her den 16. februar 1940. Altmark-affæren betegner hendelsen som fant sted her, hvor det tyske militære støtteskipet ble bordet av britiske marinefartøy, og britiske sjømenn ble frigitt. Altmark-saken har vært brukt som påskudd for Tysklands beslutning om å angripe og okkupere Norge, noe som de mente viste at den norske regjering ikke lenger forsvarte landets nøytralitet. Under annen verdenskrig ble betegnelsen jøssing tatt i bruk for antinazistiske nordmenn; med bakgrunn i Altmark-saken.

Jøssingfjorden er også utskipningshavn for bedriften Titania AS som driver med gruve (dagbrudd) og renseanlegg for titanmalm. Fjorden er omgitt av bratte fjellsider, og ender i en stor steinur. 

Fasiliteter ved Helleren Parkeringsplass på andre siden av elven. Fem minutters gange til husene. I sommersesongen er det tilgang til toalett, samt en kiosk med enkel bevertning.

Si din mening Du kan si din mening om hvordan du mener vi best skal ta vare på husene nå og for fremtiden. Det ligger en bok det blå huset hvor du kan skrive ned det du har på hjertet. Bruk den gjerne!

Åpningstider Husene ved Helleren står alltid åpne.

Adkomst Helleren ligger ved Jøssingfjord i Sokndal kommune. Husene ligger like ved Riksvei 44 mellom Egersund og Flekkefjord, og du kan se dem fra veien. Avkjørsel fra Fv.44 i bunnen av dalen.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Jøssingfjord
  • 4380 HAUGE I DALANE
Telefon:
51 47 06 00
E-post:
postmottak@sokndal.kommune.no
Nettside:
www.sokndal.kommune.no

Fasiliteter

Toalett:
Parkering:
Barnevennlig:
Kafé:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Helleren og Jøssingfjord?