En stor elgfigur, antakelig noe eldre enn de andre figurene, har en dominerende plass i feltet. De to andre feltene ligger nærmere sjøen og er 500 til 1000 år yngre, disse inneholder fisk og båtfigurer, i 2021 er disse to feltene tildekt og ikke synlige på grunn av renovering. 

Helleristninger er tegn og symboler som er risset inn i fjellet den tiden da folk livnærte seg av jakt og fiske. Ristningene kan være minner om gode fangstplasser og rike viltbestander eller magiske bilder for å gi jegeren makt over dyr han ønsket å fange.

NTNU Vitenskapsmuseet og Møre og Romsdål fylkeskommune utfører for tiden skjøtsel av bergkunstfeltene på Bogge i 2021/2022. De to nederste feltene er tildekket med matter og dermed ikke synlige. Det utføres behandling med etanol og tildekking som skal bidra å fjerne mose og mikrovegetasjon, for å forhindre forvitring av berget og bedre synligheten av figurene. Hensikten er a ivareta bergkunstfeltene som kunnskapskilde, sikre kildematerialet og holde ved like den tilrettelagte bergkunsten på Boggestranda.

Bogge ligger ca. 6 km fra Eidsvåg sentrum langs RV 660 mot Eresfjord. Det er vei ned forbi gården. Parkering ved lita hytte/hus, vis hensyn til husdyr og gardsdrift.  

  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Bogge
  • 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Telefon:
70 23 88 00
E-post:
info@visitnorthwest.no
Nettside:

Fasiliteter

Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Helleristningene på Bogge?

Fjord Norways sekundærlogo