Stien er omkransa av fururabbar og opne myrer. Breistølen (Breien- lokalt) er fjellstølen til dei mange bruka på Indre Nesse. Stølane var i bruk fram til 1955. Fleire av stølshusa er haldne godt i stand enno. Frå Breistølen passerar stien eit bekkefar og fortset i jamn stigning mot Hesjedalsvatnet og Hesjedalsstølen der ein møter rute 3 frå Tenndalen.

Praktisk informasjon

For å kome heilt opp til Breidalen må ein forbi ein bomveg (ta med småpengar)

Startpunkt:                        Ved infotavla i  Breidalen (Euref- koordinat: x678428 y355769)

Sluttpunkt:                        Ved infotavla i  Breidalen(Euref- koordinat:  x678428 y355769)

Parkering:                           Ved infotavla i Breidalen eller ved hovudtavla i Nessedalen, ca 5 km frå rv 55 på Nessane.

Tilkomst:                             Nessane er 27 km frå Balestrand sentrum på fv 55 i rettning mot Bergen/førde

Merking:                             Stien er merka med skilt og raude  merkjer på steinar og tre

Gradering:                         Moderat

Kilometer:                          3,1  km ein veg

Høgdeskilnad:                  300 – 740- 300 moh

Berekna tidsbruk:            4 timar (gangtid opp- ned)

Turen til Hesjedalen går langs ein familievenleg sti i moderat stigning på ein morenerygg opp gjennom Breidalen. Stien er omkransa av fururabbar og opne myrer. Breistølen (Breien- lokalt) er fjellstølen til dei mange bruka på Indre Nesse. Stølane var i bruk fram til 1955. Fleire av stølshusa er haldne godt i stand enno. Frå Breistølen passerar stien eit bekkefar og fortset i jamn stigning mot Hesjedalsvatnet og Hesjedalsstølen der ein møter rute 3 frå Tenndalen.

   Hesjedalsvatnet har god aurebestand og er godt eigna for stangfiske.

Kontakt

Adresse:
  • Nessane, Balestrand
  • 6899 Balestrand
Telefon:
E-post:
Nettside:
ut.no/sted/142407516

Fasiliteter

Vanskelighetsgrad:
  • Middels (blå)

Hvor er Hesjedalen, Balestrand?