Stien opp til Hammarsetra er delvis merket og fin sti. Fra Hammarsetra fortsetter stien like bak setra. Etter ca 100 meter deler stien seg, og her kan det være lett å ta feil. Du skal på stien som går til venstre og mot Gammelvetten. Fra Gammelvetten og opp til toppen går stien ganske bratt opp langs ryggen mot toppen av Høgfjellet.

Turen ned kan du gå ned fra Høgfjellet i sørvestlig retning. Når du kommer ned på flata fortsetter du i sørøstlig retning. Hvis du holder høyden langs lia vil du komme inn på stien ved Hammarsetra.

Kontakt

Adresse:
  • Tingvoll
Telefon:
+47 71 53 24 00
E-post:
postmottak@tingvoll.kommune.no
Nettside:

Hvor er Høgfjellet i Tingvoll?