Velkomen til Ishavsmuseet på Brandal

Her finn du både vår lokale og nasjonale fangst- og ishavshistorie over 100 år.

Ishavsmuseet Aarvak er eit spesialmuseum innan emnet polar, med hovudfokus på Norsk sel- og overvintringsfangst.

Ishavet, mannsmot, forlis og iblant store lutar til mannskapet.

Selfangst og overvintringsfangst. Mennene som fekk utkoma frå arbeide i snø og kulde, med sel og isbjørn, mot nådelause naturkrefter. Her på Ishavsmuseet vert historia fortalt, og du kan sjå og lese om eit av våre farlegaste yrke, som stundom kasta eventyrleg av seg.

Bli med på ei reise i tid gjennom utstillingane i tre etasjar og i det flotte vernehuset over Aarvak. Gå om bord i ishavsskuta av tre frå 1912, i dag den eldste bevarte treskute som var spesialbygd for selfangst.

Ishavsmuseet tek vare på dei rike tradisjonane som var viktige for folket, kysten og landet.

Priser

Fra:
NOK 30

Kontakt

Adresse:
  • Ishavsmuseet Aarvak
  • 6062 BRANDAL
Telefon:
70 09 20 04
E-post:
post@ishavsmuseet.no
Nettside:
www.ishavsmuseet.no

Hvor er Ishavsmuseet Aarvak?