Det er mange bygninger på Jonegarden på Hustveit. I tillegg til våningshus, folgehus og låve, er det et eldhus, jordkjeller av naturstein og vannhus på gården.

Den moderniseringaen som skjedde på gårdene i mellomkrigstiden, og særlig etter krigen, kom aldri til Jonegarden. Det er aldri brukt kunstgjødsel eller motorisert redskap på gården. Marka rundt gården er i dag klassifisert som landskapsvernområde og det er satt opp en egen plansjeutstilling om kulturlandskapet langs turveien.

Løa, «Tysselandsløa», på Jonegarden er restaurert og åpen hele året. Det er den eldste bygningen på gården, med bygningselement tilbake til slutten av 1600-talet. Her finner du utstillinger om gården og folkene som har levd på Jonegarden på Hustveit, om byggeskikken på stedet, med særlig vekt på stavkonstruksjonen og om skogen og sagbruket.

Etter en liten 10 min. spasertur langs den gamle ferdselsveien til Kvednafossen, finnes det et fint anlegg med kvernhus, korntørke, sag m.m. Et par timers gange fra gården ligger stølen åpen for publikum

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Hustveit
  • 4200 Sauda
Telefon:
52 79 29 50
E-post:
post@ryfylkemuseet.no
Nettside:
www.ryfylkemuseet.no

Fasiliteter

Parkering:
Sesong:
  • Høst
  • Vår
  • Sommer
  • Vinter

Hvor er Jonegarden på Hustveit (Ryfylkemuseet) i Sauda?

Fjord Norways sekundærlogo