Hopp til hovedinnhold

Utgangspunktet er Dalanes unike geologi og regionens flerårige bergverksdrift. Vitenmuseet skal vekke interessen for realfag blant barn og unge. De besøkende skal få kunnskap om geologi, naturvitenskap, teknologi og kulturhistorien i Dalane og Jøssingfjord, med fokus på bergverk. I formidlingen brukes vitenpedagogikk. Jøssingfjord Vitenmuseum skal være en møteplass for fagmiljø, nærings- og reiseliv. Museet skal fortsette å dokumentere innenfor de ulike fagområder og tilrettelegge miljø for gjesteforskere og studenter

Utstillinger ved vitenmuseet

  • Mennesker – Natur – Teknologi
  • Geologien i Dalane/Flekkefjord med hovedvekt på bergverk
  • Jøssingfjords historie fra bosetting under Helleren til industrirealiseringen inkludert krigshendelser i området
  • Dokumentaren Jakten på Altmark kan sees i auditoriet

Trang fjord med vid betydning

Dalane har et karakteristisk landskap. De snaue fjellene mellom Egersund og Flekkefjord består av en sjelden bergart kalt anortositt. Den unike geologien har vekket undring og interesse i flere hundre år. Geologien har styrt bosetningen og gitt mulighet til å økonomisk utnytte mineralene i berggrunnen.

Jøssingfjord Vitenmuseum ligges midt i dette spennende landskapet, på det historiske industriområdet til bergverksbedriften Titania. Dette gir en viktig tilknytning til moderne bergverksdrift. Nedre Helleren kraftstasjon fra 1908 blir en del av vitenmuseet noe som viser at industrien ble tidlig etablert i fjorden.

Helleren med de ikoniske husene vitner om at mennesker har bodd og utnyttet ressursene i fjorden gjennom flere tusen år. Over 30 000 personer besøker de unike husene under fjelltaket hvert år.

Jøssingfjord Vitenmuseum skal være et viktig tyngdepunkt for formidling av regionens kultur- og naturhistorie. Jøssingfjord og bergverksindustrien i Dalane gir en illustrasjon på hvordan norsk bergverk alltid har hatt en internasjonal dimensjon. Rogaland er størst i Norge innen bergverksindustri og det er viktig å ta vare på denne historien.

  • Facebook logo

Dalane Folkemuseum

Se alle tilbudene til Dalane Folkemuseum

Tider

Åpningstider sommer 2024

Ukedager:
10:00–17:00
Lørdag:
10:00–17:00
Søndag:
10:00–17:00
Åpningsdag 21. juni
21. juni 2024:
15:00

Kontakt

Adresse:
  • Åna-Sira-veien 665
  • 4380 Hauge i Dalane
Telefon:
918 47 020
E-post:
bess@dalanefolkemuseum.no
Nettside:
http://www.jossingfjord.no

Fasiliteter

Sesong:
  • Sommer

Hvor er Jøssingfjord Vitenmuseum?