Klanten/Grøndalseggi 830 moh Leirdalen/Luster

1000 høgdemeter frå bilen med lite bratt terreng og minimalt med flater gjer Grøndalseggi til den mest effektive turen i Leirdalen.

Opp: Normalveg E1, LV: Den vanlegaste vegen opp følgjer vegen mot Hest eller Nonskard, men på om lag 1200 moh skrår ein meir sørover i stadig enklare terreng til ein ser den om lag 30 grader bratte sluttstigninga mot Grøndalseggi. Gå over flata og opp den runde ryggen sør for den austvende skålformasjonen.

Ned: Ned igjen same veg, eller mest truleg der du oppdaga best snø.

Fakta:

Tid opp/ned:

3-5 timar

Sesong:

november – mai

Farar:

Skred

Lengde ned køyring:

900 høgdemeter frå dammen

Brattaste punkt:

30-35 grader (1360-1400 moh)

 

Tips: Legg sporet slik at du kan køyre etter det ned igjen om lyset skulle bli dårleg.

Vanskegrad: Litt vanskeleg. Litt brattare med smale passasjer, tettare skog eller trongare terreng. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ei risiko.

Kjelde: Friflyt.no

Kontakt

Adresse:
  • Leirdalen
  • 6868 Gaupne
Telefon:
E-post:
Nettside:
www.friflyt.no/topptur/skiturer-sogn/turbeskrivelse-groendalseggi

Hvor er Klanten/Grøndalseggi Topptur Luster?