På Talgje som er den sørligste øya i Finnøy kommune, finner du flere fine turløyper. Rikt jordsmonn og godt lokalklima gir en frodig vegetasjon. Til tross for at mye av øya er oppdyrket finnes det en ganske stor bestand av rådyr. Talgje er en forholdsvis flat øy, hvor det høyeste punktet bare er 51 meter over havet. For å komme dit er det en god merket løype, som virkelig er å anbefale. Start turen fra Talgje barnehage, og gå den flotte runden som er 3,2 km lang. Turen går ned til sjøen på sørsiden av øya. Der kan du følge strandlinjen forbi kulturminneløypa og opp på Klubben som er øyas høyeste punkt. Her er det laget en varde, der du kan skrive navnet ditt i gjesteboka som ligger der. Det er en nydelig utsikt over Ryfylke. Løypen fortsetter til Østabøvågen og du kan gå innom Anker Gaard. Herfra kan du gå hovedveien tilbake til skolen.

  • Facebook logo

Hvor er Klubben - tur til Talgjes høyeste punkt?