Eit minne frå den tida Harald Hårfagre og seinare son hans Håkon den Gode hadde kongsgard på Fitjar. Dette er den gamle brønnen som på folkemunne vart kalla "Kongsbrønnen" eller "Håkonarbrønnen".

Brosjyre med kart får du hos turistinformasjonen.

Kontakt

Adresse:
  • 5419 Fitjar
Telefon:
53 45 85 00
E-post:
fitjar@fitjar.kommune.no
Nettside:
www.fitjar.kommune.no

Hvor er Kongsbrønnen?