Balestrand er ein viktig kulturberar innan norsk arkitektur og bygningshistorie. Ein finn blant anna mange eksempel på drakestilen, som er ein norsk variant av Sveitserstilen (1890-1920). Mange av desse villaene vart bygde av kunstnarar eller rikfolk som nytta Balestrand til rekreasjon mot slutten av 1800 og byrjinga av 1900-talet.

Dei fleste av desse bygga finn ein langs promenaden frå sentrum og utover langs fjorden.

Kunst har vore ein viktig del av Balestrand i mange generasjonar, og er like aktuelt i dag. Når ein ruslar rundt i Balestrand treff ein på skulpturar eller andre kunstverk utandørs, og kunstsamlingar som er tilgjengelege for publikum på fleire av hotella. Balestrand Kunstlag bidreg sterkt til at både innbuarar og besøkjande i bygda får varierte utstillingar i løpet av året. Ta kontakt med turistkontoret eller sjå oppslag i bygda for informasjon om aktuelle utstillingar.

Kontakt

Adresse:
  • Kong Beles veg 20
  • 6899 Balestrand
Telefon:
57691255
E-post:
balestrand@sognefjord.no
Nettside:
www.balestrand.kommune.no

Fasiliteter

Vanskelighetsgrad:
  • Lett (grønn)

Hvor er Kunstbygda Balestrand?