Kunsthall 3,14 har et globalt perspektiv og presenterer viktige kunstneriske bidrag med utøvere fra hele verden. Institusjonen følger aktivt opp det ukjent, og gjennom kunsten skal bidra til å utfordre de etablerte sannhetene i samfunnet. Dermed er institusjonen et senter for kunstnerisk nybrottsarbeid og en institusjon som også aktivt implementerer tverrkulturelt og transnasjonalt samarbeid og forståelse. 3,14 øker bredden av kunstneriske praksiser og på den måten lar publikum oppleve et større spektrum kunstverk.

Kunsthall 3,14 stiller spørsmålstegn ved samtiden for å kunne forstå framtiden og skaper dialog gjennom kunst og støtter opp om prosesser som fremmer analyse og felles forståelse av omverden. Både kunsten vi viser og prosjektene vi jobber med må være relevante og tett på de viktige spørsmålene vi må ta stilling til i vår tid. Denne tilnærmingen innebærer at vi aldri må være redd for også å jobbe med politiske spørsmål.

Tider

Fra 8. april til 1. august

Mandag:
Stengt
Tirsdag:
11:00–16:00
Onsdag:
11:00–16:00
Torsdag:
11:00–18:00
Fredag:
11:00–16:00
Lørdag:
12:00–16:00
Søndag:
12:00–16:00

Kontakt

Adresse:
  • Vågsallmenningen 12
  • 5014 Bergen
Telefon:
55 36 26 30
E-post:
info@kunsthall314.art
Nettside:

Hvor er Kunsthall 3,14?