Hopp til hovedinnhold
Bestill

Program for våren 2024

Holger Vagn Koefoed foreleser om Lars Hertervig 14. februar Lars Hertervig – hans liv og hans kunst: Holger Vagn Koefoed (f. 1945) er en norsk kunsthistoriker og lektor ved Norges Musikkhøgskole.  Han er òg førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo / Fakultet for visuell kunst. Koefoed har skrevet en rekke bøker om forskjellige kunstnere og ved denne anledningen vil han forelese om vår egen Lars Hertervig. 

Hva gjør kunsten når verden går under ved Trond Borgen 6. mars 2024   Dypdykk i to av verdens største kunstutstillinger, Veneziabiennalen og Documenta i Kassel 2022.   Om vi vender oss mot to av verdens største kunstutstillinger i 2022, Veneziabiennalen og Documenta i Kassel, kan vi oppleve to motpoler i samtidskunsten:   ·  den introverte, den som søker inn mot menneskets sinn og dype underbevissthet,  ·  den ekstroverte, den som vender seg direkte mot samfunnets problemer og søker løsninger.   Trond Borgens forelesning ser nærmere på disse kontrastene, og han vil også rette et historisk blikk på begge utstillingene. Verden blir aldri den samme? Verden rundt oss synes å gå helt av hengslene, og reaksjonene spenner fra apokalyptisk pessimisme til sinne og samling om skjerpet kamp. Er kunsten i slike tider en fattig trøst? Eller rommer den optimisme og kraft til ikke bare å utholde, men også å forbedre vår situasjon her på jorden?

Fra modernismen til det kontemporære  ved Gunnar Danbolt 10. april Det karakteristiske for modernismen, som i Norge hadde sitt høydepunkt   på 1960-tallet, er at bildet, enten det er abstrakt eller figurativt, utgjør sin egen  estetiske virkelighet, som er tilstrekkelig i seg selv. Mens det som kom etter –  ofte kalt det kontemporære (eller samtidige) – er opptatt av forholdet mellom kunstverk og betrakterne. Det gjelder både for performance, installasjoner eller  konseptuelle arbeider etc. Jeg skal gå nøye inn på hva som karakteriserer denne nye og ofte vanskelige kunsten ved hjelp av flere eksempler. En konsekvens av dette var at kunsten igjen fikk et budskap – ofte noe dunkelt og kryptisk, men i flere tilfeller relativt klart. Denne moderne kunsten startet i 1970-årene, men ble først vanlig i bred skala i 1990-årene.

Hvis du ikke får meldt deg på via billettlenken, kontakt: Eli Frøyland Olsen: eli.froyland.olsen@gmail.com, telefon: 918 35 972. 

Visninger

20. juli:
21. juli:
22. juli:
23. juli:
24. juli:
18:00
25. juli:
26. juli:
27. juli:
28. juli:
29. juli:
30. juli:
31. juli:
18:00
01. august:
02. august:
03. august:
04. august:
05. august:
06. august:
07. august:
18:00
08. august:
09. august:
10. august:
11. august:
12. august:
13. august:
14. august:
18:00
15. august:
16. august:
17. august:
18. august:
19. august:
20. august:
21. august:
18:00
22. august:
23. august:
24. august:
25. august:
26. august:
27. august:
28. august:
18:00
29. august:
30. august:
31. august:
01. september:
02. september:
03. september:
04. september:
18:00
05. september:
06. september:
07. september:
08. september:
09. september:
10. september:
11. september:
18:00
12. september:
13. september:
14. september:
15. september:
16. september:
17. september:
18. september:
18:00
19. september:
20. september:
21. september:
22. september:
23. september:
24. september:
25. september:
18:00
26. september:
27. september:
28. september:
29. september:
30. september:
01. oktober:
02. oktober:
18:00
03. oktober:
04. oktober:
05. oktober:
06. oktober:
07. oktober:
08. oktober:
09. oktober:
18:00
10. oktober:
11. oktober:
12. oktober:
13. oktober:
14. oktober:
15. oktober:
16. oktober:
18:00
17. oktober:
18. oktober:
19. oktober:
20. oktober:
21. oktober:
22. oktober:
23. oktober:
18:00
24. oktober:
25. oktober:
26. oktober:
27. oktober:
28. oktober:
29. oktober:
30. oktober:
18:00
31. oktober:
01. november:
02. november:
03. november:
04. november:
05. november:
06. november:
18:00
07. november:
08. november:
09. november:
10. november:
11. november:
12. november:
13. november:
18:00
14. november:
15. november:
16. november:
17. november:
18. november:
19. november:
20. november:
18:00
21. november:
22. november:
23. november:
24. november:
25. november:
26. november:
27. november:
18:00
28. november:
29. november:
30. november:
01. desember:
02. desember:
03. desember:
04. desember:
18:00
05. desember:
06. desember:
07. desember:
08. desember:
09. desember:
10. desember:
11. desember:
18:00
12. desember:
13. desember:
14. desember:
15. desember:
16. desember:
17. desember:
18. desember:
18:00
19. desember:
20. desember:
21. desember:
22. desember:
23. desember:
24. desember:
25. desember:
18:00
26. desember:
27. desember:
28. desember:
29. desember:
30. desember:
31. desember:
01. januar, 2025:
18:00
02. januar, 2025:
03. januar, 2025:
04. januar, 2025:
05. januar, 2025:
06. januar, 2025:
07. januar, 2025:
08. januar, 2025:
18:00
09. januar, 2025:
10. januar, 2025:
11. januar, 2025:
12. januar, 2025:
13. januar, 2025:
14. januar, 2025:
15. januar, 2025:
18:00
16. januar, 2025:
17. januar, 2025:
18. januar, 2025:
19. januar, 2025:
20. januar, 2025:
21. januar, 2025:
22. januar, 2025:
18:00
23. januar, 2025:
24. januar, 2025:
25. januar, 2025:
26. januar, 2025:
27. januar, 2025:
28. januar, 2025:
29. januar, 2025:
18:00
30. januar, 2025:
31. januar, 2025:
01. februar, 2025:
02. februar, 2025:
03. februar, 2025:
04. februar, 2025:
05. februar, 2025:
18:00
06. februar, 2025:
07. februar, 2025:
08. februar, 2025:
09. februar, 2025:
10. februar, 2025:
11. februar, 2025:
12. februar, 2025:
18:00
13. februar, 2025:
14. februar, 2025:
15. februar, 2025:
16. februar, 2025:
17. februar, 2025:
18. februar, 2025:
19. februar, 2025:
18:00
20. februar, 2025:
21. februar, 2025:
22. februar, 2025:
23. februar, 2025:
24. februar, 2025:
25. februar, 2025:
26. februar, 2025:
18:00
27. februar, 2025:
28. februar, 2025:
01. mars, 2025:
02. mars, 2025:
03. mars, 2025:
04. mars, 2025:
05. mars, 2025:
18:00
06. mars, 2025:
07. mars, 2025:
08. mars, 2025:
09. mars, 2025:
10. mars, 2025:
11. mars, 2025:
12. mars, 2025:
18:00
13. mars, 2025:
14. mars, 2025:
15. mars, 2025:
16. mars, 2025:
17. mars, 2025:
18. mars, 2025:
19. mars, 2025:
18:00
20. mars, 2025:
21. mars, 2025:
22. mars, 2025:
23. mars, 2025:
24. mars, 2025:
25. mars, 2025:
26. mars, 2025:
18:00
27. mars, 2025:
28. mars, 2025:
29. mars, 2025:
30. mars, 2025:
31. mars, 2025:
01. april, 2025:
02. april, 2025:
18:00
03. april, 2025:
04. april, 2025:
05. april, 2025:
06. april, 2025:
07. april, 2025:
08. april, 2025:
09. april, 2025:
18:00
10. april, 2025:
11. april, 2025:
12. april, 2025:
13. april, 2025:
14. april, 2025:
15. april, 2025:
16. april, 2025:
18:00
17. april, 2025:
18. april, 2025:
19. april, 2025:
20. april, 2025:
21. april, 2025:
22. april, 2025:
23. april, 2025:
18:00
24. april, 2025:
25. april, 2025:
26. april, 2025:
27. april, 2025:
28. april, 2025:
29. april, 2025:
30. april, 2025:
18:00
01. mai, 2025:
02. mai, 2025:
03. mai, 2025:
04. mai, 2025:
05. mai, 2025:
06. mai, 2025:
07. mai, 2025:
18:00
08. mai, 2025:
09. mai, 2025:
10. mai, 2025:
11. mai, 2025:
12. mai, 2025:
13. mai, 2025:
14. mai, 2025:
18:00
15. mai, 2025:
16. mai, 2025:
17. mai, 2025:
18. mai, 2025:
19. mai, 2025:
20. mai, 2025:
21. mai, 2025:
18:00
22. mai, 2025:
23. mai, 2025:
24. mai, 2025:
25. mai, 2025:
26. mai, 2025:
27. mai, 2025:
28. mai, 2025:
18:00
29. mai, 2025:
30. mai, 2025:
31. mai, 2025:
01. juni, 2025:
02. juni, 2025:
03. juni, 2025:
04. juni, 2025:
18:00
05. juni, 2025:
06. juni, 2025:
07. juni, 2025:
08. juni, 2025:
09. juni, 2025:
10. juni, 2025:
11. juni, 2025:
18:00
12. juni, 2025:
13. juni, 2025:
14. juni, 2025:
15. juni, 2025:
16. juni, 2025:
17. juni, 2025:
18. juni, 2025:
18:00
19. juni, 2025:
20. juni, 2025:
21. juni, 2025:
22. juni, 2025:
23. juni, 2025:
24. juni, 2025:
25. juni, 2025:
18:00
26. juni, 2025:
27. juni, 2025:
28. juni, 2025:
29. juni, 2025:
30. juni, 2025:
01. juli, 2025:
02. juli, 2025:
18:00
03. juli, 2025:
04. juli, 2025:
05. juli, 2025:
06. juli, 2025:
07. juli, 2025:
08. juli, 2025:
09. juli, 2025:
18:00
10. juli, 2025:
11. juli, 2025:
12. juli, 2025:
13. juli, 2025:
14. juli, 2025:
15. juli, 2025:
16. juli, 2025:
18:00
17. juli, 2025:
18. juli, 2025:
19. juli, 2025:
20. juli, 2025:
21. juli, 2025:
22. juli, 2025:
23. juli, 2025:
18:00
24. juli, 2025:
25. juli, 2025:
26. juli, 2025:
27. juli, 2025:
28. juli, 2025:
29. juli, 2025:
30. juli, 2025:
18:00
31. juli, 2025:
01. august, 2025:
02. august, 2025:
03. august, 2025:
04. august, 2025:
05. august, 2025:
06. august, 2025:
18:00
07. august, 2025:
08. august, 2025:
09. august, 2025:
10. august, 2025:
11. august, 2025:
12. august, 2025:
13. august, 2025:
18:00
14. august, 2025:
15. august, 2025:
16. august, 2025:
17. august, 2025:
18. august, 2025:
19. august, 2025:
20. august, 2025:
18:00
21. august, 2025:
22. august, 2025:
23. august, 2025:
24. august, 2025:
25. august, 2025:
26. august, 2025:
27. august, 2025:
18:00
28. august, 2025:
29. august, 2025:
30. august, 2025:
31. august, 2025:
01. september, 2025:
02. september, 2025:
03. september, 2025:
18:00
04. september, 2025:
05. september, 2025:
06. september, 2025:
07. september, 2025:
08. september, 2025:
09. september, 2025:
10. september, 2025:
18:00
11. september, 2025:
12. september, 2025:
13. september, 2025:
14. september, 2025:
15. september, 2025:
16. september, 2025:
17. september, 2025:
18:00
18. september, 2025:
19. september, 2025:
20. september, 2025:
21. september, 2025:
22. september, 2025:
23. september, 2025:
24. september, 2025:
18:00
25. september, 2025:
26. september, 2025:
27. september, 2025:
28. september, 2025:
29. september, 2025:
30. september, 2025:
01. oktober, 2025:
18:00
02. oktober, 2025:
03. oktober, 2025:
04. oktober, 2025:
05. oktober, 2025:
06. oktober, 2025:
07. oktober, 2025:
08. oktober, 2025:
18:00
09. oktober, 2025:
10. oktober, 2025:
11. oktober, 2025:
12. oktober, 2025:
13. oktober, 2025:
14. oktober, 2025:
15. oktober, 2025:
18:00
16. oktober, 2025:
17. oktober, 2025:
18. oktober, 2025:
19. oktober, 2025:
20. oktober, 2025:
21. oktober, 2025:
22. oktober, 2025:
18:00
23. oktober, 2025:
24. oktober, 2025:
25. oktober, 2025:
26. oktober, 2025:
27. oktober, 2025:
28. oktober, 2025:
29. oktober, 2025:
18:00
30. oktober, 2025:
31. oktober, 2025:
01. november, 2025:
02. november, 2025:
03. november, 2025:
04. november, 2025:
05. november, 2025:
18:00
06. november, 2025:
07. november, 2025:
08. november, 2025:
09. november, 2025:
10. november, 2025:
11. november, 2025:
12. november, 2025:
18:00
13. november, 2025:
14. november, 2025:
15. november, 2025:
16. november, 2025:
17. november, 2025:
18. november, 2025:
19. november, 2025:
18:00
20. november, 2025:
21. november, 2025:
22. november, 2025:
23. november, 2025:
24. november, 2025:
25. november, 2025:
26. november, 2025:
18:00
27. november, 2025:
28. november, 2025:
29. november, 2025:
30. november, 2025:
01. desember, 2025:
02. desember, 2025:
03. desember, 2025:
18:00
04. desember, 2025:
05. desember, 2025:
06. desember, 2025:
07. desember, 2025:
08. desember, 2025:
09. desember, 2025:
10. desember, 2025:
18:00
11. desember, 2025:
12. desember, 2025:
13. desember, 2025:
14. desember, 2025:
15. desember, 2025:
16. desember, 2025:
17. desember, 2025:
18:00
18. desember, 2025:
19. desember, 2025:
20. desember, 2025:
21. desember, 2025:
22. desember, 2025:
23. desember, 2025:
24. desember, 2025:
18:00
25. desember, 2025:
26. desember, 2025:
27. desember, 2025:
28. desember, 2025:
29. desember, 2025:
30. desember, 2025:
31. desember, 2025:
18:00
01. januar, 2026:
02. januar, 2026:
03. januar, 2026:
04. januar, 2026:
05. januar, 2026:
06. januar, 2026:
07. januar, 2026:
18:00
08. januar, 2026:
09. januar, 2026:
10. januar, 2026:
11. januar, 2026:
12. januar, 2026:
13. januar, 2026:
14. januar, 2026:
18:00
15. januar, 2026:
16. januar, 2026:
17. januar, 2026:
18. januar, 2026:
19. januar, 2026:
20. januar, 2026:
21. januar, 2026:
18:00
22. januar, 2026:
23. januar, 2026:
24. januar, 2026:
25. januar, 2026:
26. januar, 2026:
27. januar, 2026:
28. januar, 2026:
18:00
29. januar, 2026:
30. januar, 2026:
31. januar, 2026:
01. februar, 2026:
02. februar, 2026:
03. februar, 2026:
04. februar, 2026:
18:00
05. februar, 2026:
06. februar, 2026:
07. februar, 2026:
08. februar, 2026:
09. februar, 2026:
10. februar, 2026:
11. februar, 2026:
18:00
12. februar, 2026:
13. februar, 2026:
14. februar, 2026:
15. februar, 2026:
16. februar, 2026:
17. februar, 2026:
18. februar, 2026:
18:00
19. februar, 2026:
20. februar, 2026:
21. februar, 2026:
22. februar, 2026:
23. februar, 2026:
24. februar, 2026:
25. februar, 2026:
18:00
26. februar, 2026:
27. februar, 2026:
28. februar, 2026:
01. mars, 2026:
02. mars, 2026:
03. mars, 2026:
04. mars, 2026:
18:00
05. mars, 2026:
06. mars, 2026:
07. mars, 2026:
08. mars, 2026:
09. mars, 2026:
10. mars, 2026:
11. mars, 2026:
18:00
12. mars, 2026:
13. mars, 2026:
14. mars, 2026:
15. mars, 2026:
16. mars, 2026:
17. mars, 2026:
18. mars, 2026:
18:00
19. mars, 2026:
20. mars, 2026:
21. mars, 2026:
22. mars, 2026:
23. mars, 2026:
24. mars, 2026:
25. mars, 2026:
18:00
26. mars, 2026:
27. mars, 2026:
28. mars, 2026:
29. mars, 2026:
30. mars, 2026:
31. mars, 2026:
01. april, 2026:
18:00
02. april, 2026:
03. april, 2026:
04. april, 2026:
05. april, 2026:
06. april, 2026:
07. april, 2026:
08. april, 2026:
18:00
09. april, 2026:
10. april, 2026:
11. april, 2026:
12. april, 2026:
13. april, 2026:
14. april, 2026:
15. april, 2026:
18:00
16. april, 2026:
17. april, 2026:
18. april, 2026:
19. april, 2026:
20. april, 2026:
21. april, 2026:
22. april, 2026:
18:00
23. april, 2026:
24. april, 2026:
25. april, 2026:
26. april, 2026:
27. april, 2026:
28. april, 2026:
29. april, 2026:
18:00
30. april, 2026:
01. mai, 2026:
02. mai, 2026:
03. mai, 2026:
04. mai, 2026:
05. mai, 2026:
06. mai, 2026:
18:00
07. mai, 2026:
08. mai, 2026:
09. mai, 2026:
10. mai, 2026:
11. mai, 2026:
12. mai, 2026:
13. mai, 2026:
18:00
14. mai, 2026:
15. mai, 2026:
16. mai, 2026:
17. mai, 2026:
18. mai, 2026:
19. mai, 2026:
20. mai, 2026:
18:00
21. mai, 2026:
22. mai, 2026:
23. mai, 2026:
24. mai, 2026:
25. mai, 2026:
26. mai, 2026:
27. mai, 2026:
18:00
28. mai, 2026:
29. mai, 2026:
30. mai, 2026:
31. mai, 2026:
01. juni, 2026:
02. juni, 2026:
03. juni, 2026:
18:00
04. juni, 2026:
05. juni, 2026:
06. juni, 2026:
07. juni, 2026:
08. juni, 2026:
09. juni, 2026:
10. juni, 2026:
18:00
11. juni, 2026:
12. juni, 2026:
13. juni, 2026:
14. juni, 2026:
15. juni, 2026:
16. juni, 2026:
17. juni, 2026:
18:00
18. juni, 2026:
19. juni, 2026:
20. juni, 2026:
21. juni, 2026:
22. juni, 2026:
23. juni, 2026:
24. juni, 2026:
18:00
25. juni, 2026:
26. juni, 2026:
27. juni, 2026:
28. juni, 2026:
29. juni, 2026:
30. juni, 2026:
01. juli, 2026:
18:00
02. juli, 2026:
03. juli, 2026:
04. juli, 2026:
05. juli, 2026:
06. juli, 2026:
07. juli, 2026:
08. juli, 2026:
18:00
09. juli, 2026:
10. juli, 2026:
11. juli, 2026:
12. juli, 2026:
13. juli, 2026:
14. juli, 2026:
15. juli, 2026:
18:00
16. juli, 2026:
17. juli, 2026:
18. juli, 2026:
19. juli, 2026:
20. juli, 2026:
21. juli, 2026:
22. juli, 2026:
18:00
23. juli, 2026:
24. juli, 2026:
25. juli, 2026:
26. juli, 2026:
27. juli, 2026:
28. juli, 2026:
29. juli, 2026:
18:00
30. juli, 2026:
31. juli, 2026:
01. august, 2026:
02. august, 2026:
03. august, 2026:
04. august, 2026:
05. august, 2026:
18:00
06. august, 2026:
07. august, 2026:
08. august, 2026:
09. august, 2026:
10. august, 2026:
11. august, 2026:
12. august, 2026:
18:00
13. august, 2026:
14. august, 2026:
15. august, 2026:
16. august, 2026:
17. august, 2026:
18. august, 2026:
19. august, 2026:
18:00
20. august, 2026:
21. august, 2026:
22. august, 2026:
23. august, 2026:
24. august, 2026:
25. august, 2026:
26. august, 2026:
18:00
27. august, 2026:
28. august, 2026:
29. august, 2026:
30. august, 2026:
31. august, 2026:
01. september, 2026:
02. september, 2026:
18:00
03. september, 2026:
04. september, 2026:
05. september, 2026:
06. september, 2026:
07. september, 2026:
08. september, 2026:
09. september, 2026:
18:00
10. september, 2026:
11. september, 2026:
12. september, 2026:
13. september, 2026:
14. september, 2026:
15. september, 2026:
16. september, 2026:
18:00
17. september, 2026:
18. september, 2026:
19. september, 2026:
20. september, 2026:
21. september, 2026:
22. september, 2026:
23. september, 2026:
18:00
24. september, 2026:
25. september, 2026:
26. september, 2026:
27. september, 2026:
28. september, 2026:
29. september, 2026:
30. september, 2026:
18:00
01. oktober, 2026:
02. oktober, 2026:
03. oktober, 2026:
04. oktober, 2026:
05. oktober, 2026:
06. oktober, 2026:
07. oktober, 2026:
18:00
08. oktober, 2026:
09. oktober, 2026:
10. oktober, 2026:
11. oktober, 2026:
12. oktober, 2026:
13. oktober, 2026:
14. oktober, 2026:
18:00
15. oktober, 2026:
16. oktober, 2026:
17. oktober, 2026:
18. oktober, 2026:
19. oktober, 2026:
20. oktober, 2026:
21. oktober, 2026:
18:00
22. oktober, 2026:
23. oktober, 2026:
24. oktober, 2026:
25. oktober, 2026:
26. oktober, 2026:
27. oktober, 2026:
28. oktober, 2026:
18:00
29. oktober, 2026:
30. oktober, 2026:
31. oktober, 2026:
01. november, 2026:
02. november, 2026:
03. november, 2026:
04. november, 2026:
18:00
05. november, 2026:
06. november, 2026:
07. november, 2026:
08. november, 2026:
09. november, 2026:
10. november, 2026:
11. november, 2026:
18:00
12. november, 2026:
13. november, 2026:
14. november, 2026:
15. november, 2026:
16. november, 2026:
17. november, 2026:
18. november, 2026:
18:00
19. november, 2026:
20. november, 2026:
21. november, 2026:
22. november, 2026:
23. november, 2026:
24. november, 2026:
25. november, 2026:
18:00
26. november, 2026:
27. november, 2026:
28. november, 2026:
29. november, 2026:
30. november, 2026:
01. desember, 2026:
02. desember, 2026:
18:00
03. desember, 2026:
04. desember, 2026:
05. desember, 2026:
06. desember, 2026:
07. desember, 2026:
08. desember, 2026:
09. desember, 2026:
18:00
10. desember, 2026:
11. desember, 2026:
12. desember, 2026:
13. desember, 2026:
14. desember, 2026:
15. desember, 2026:
16. desember, 2026:
18:00
17. desember, 2026:
18. desember, 2026:
19. desember, 2026:
20. desember, 2026:
21. desember, 2026:
22. desember, 2026:
23. desember, 2026:
18:00
24. desember, 2026:
25. desember, 2026:
26. desember, 2026:
27. desember, 2026:
28. desember, 2026:
29. desember, 2026:
30. desember, 2026:
18:00
31. desember, 2026:
01. januar, 2027:
02. januar, 2027:
03. januar, 2027:
04. januar, 2027:
05. januar, 2027:
06. januar, 2027:
18:00
07. januar, 2027:
08. januar, 2027:
09. januar, 2027:
10. januar, 2027:
11. januar, 2027:
12. januar, 2027:
13. januar, 2027:
18:00
14. januar, 2027:
15. januar, 2027:
16. januar, 2027:
17. januar, 2027:
18. januar, 2027:
19. januar, 2027:
20. januar, 2027:
18:00
21. januar, 2027:
22. januar, 2027:
23. januar, 2027:
24. januar, 2027:
25. januar, 2027:
26. januar, 2027:
27. januar, 2027:
18:00
28. januar, 2027:
29. januar, 2027:
30. januar, 2027:
31. januar, 2027:
01. februar, 2027:
02. februar, 2027:
03. februar, 2027:
18:00
04. februar, 2027:
05. februar, 2027:
06. februar, 2027:
07. februar, 2027:
08. februar, 2027:
09. februar, 2027:
10. februar, 2027:
18:00
11. februar, 2027:
12. februar, 2027:
13. februar, 2027:
14. februar, 2027:
15. februar, 2027:
16. februar, 2027:
17. februar, 2027:
18:00
18. februar, 2027:
19. februar, 2027:
20. februar, 2027:
21. februar, 2027:
22. februar, 2027:
23. februar, 2027:
24. februar, 2027:
18:00
25. februar, 2027:
26. februar, 2027:
27. februar, 2027:
28. februar, 2027:
01. mars, 2027:
02. mars, 2027:
03. mars, 2027:
18:00
04. mars, 2027:
05. mars, 2027:
06. mars, 2027:
07. mars, 2027:
08. mars, 2027:
09. mars, 2027:
10. mars, 2027:
18:00
11. mars, 2027:
12. mars, 2027:
13. mars, 2027:
14. mars, 2027:
15. mars, 2027:
16. mars, 2027:
17. mars, 2027:
18:00
18. mars, 2027:
19. mars, 2027:
20. mars, 2027:
21. mars, 2027:
22. mars, 2027:
23. mars, 2027:
24. mars, 2027:
18:00
25. mars, 2027:
26. mars, 2027:
27. mars, 2027:
28. mars, 2027:
29. mars, 2027:
30. mars, 2027:
31. mars, 2027:
18:00
01. april, 2027:
02. april, 2027:
03. april, 2027:
04. april, 2027:
05. april, 2027:
06. april, 2027:
07. april, 2027:
18:00
08. april, 2027:
09. april, 2027:
10. april, 2027:
11. april, 2027:
12. april, 2027:
13. april, 2027:
14. april, 2027:
18:00
15. april, 2027:
16. april, 2027:
17. april, 2027:
18. april, 2027:
19. april, 2027:
20. april, 2027:
21. april, 2027:
18:00
22. april, 2027:
23. april, 2027:
24. april, 2027:
25. april, 2027:
26. april, 2027:
27. april, 2027:
28. april, 2027:
18:00
29. april, 2027:
30. april, 2027:
01. mai, 2027:
02. mai, 2027:
03. mai, 2027:
04. mai, 2027:
05. mai, 2027:
18:00
06. mai, 2027:
07. mai, 2027:
08. mai, 2027:
09. mai, 2027:
10. mai, 2027:
11. mai, 2027:
12. mai, 2027:
18:00
13. mai, 2027:
14. mai, 2027:
15. mai, 2027:
16. mai, 2027:
17. mai, 2027:
18. mai, 2027:
19. mai, 2027:
18:00
20. mai, 2027:
21. mai, 2027:
22. mai, 2027:
23. mai, 2027:
24. mai, 2027:
25. mai, 2027:
26. mai, 2027:
18:00
27. mai, 2027:
28. mai, 2027:
29. mai, 2027:
30. mai, 2027:
31. mai, 2027:
01. juni, 2027:
02. juni, 2027:
18:00
03. juni, 2027:
04. juni, 2027:
05. juni, 2027:
06. juni, 2027:
07. juni, 2027:
08. juni, 2027:
09. juni, 2027:
18:00
10. juni, 2027:
11. juni, 2027:
12. juni, 2027:
13. juni, 2027:
14. juni, 2027:
15. juni, 2027:
16. juni, 2027:
18:00
17. juni, 2027:
18. juni, 2027:
19. juni, 2027:
20. juni, 2027:
21. juni, 2027:
22. juni, 2027:
23. juni, 2027:
18:00
24. juni, 2027:
25. juni, 2027:
26. juni, 2027:
27. juni, 2027:
28. juni, 2027:
29. juni, 2027:
30. juni, 2027:
18:00
01. juli, 2027:
02. juli, 2027:
03. juli, 2027:
04. juli, 2027:
05. juli, 2027:
06. juli, 2027:
07. juli, 2027:
18:00
08. juli, 2027:
09. juli, 2027:
10. juli, 2027:
11. juli, 2027:
12. juli, 2027:
13. juli, 2027:
14. juli, 2027:
18:00
15. juli, 2027:
16. juli, 2027:
17. juli, 2027:
18. juli, 2027:
19. juli, 2027:
20. juli, 2027:
21. juli, 2027:
18:00
22. juli, 2027:
23. juli, 2027:
24. juli, 2027:
25. juli, 2027:
26. juli, 2027:
27. juli, 2027:
28. juli, 2027:
18:00
29. juli, 2027:
30. juli, 2027:
31. juli, 2027:
01. august, 2027:
02. august, 2027:
03. august, 2027:
04. august, 2027:
18:00
05. august, 2027:
06. august, 2027:
07. august, 2027:
08. august, 2027:
09. august, 2027:
10. august, 2027:
11. august, 2027:
18:00
12. august, 2027:
13. august, 2027:
14. august, 2027:
15. august, 2027:
16. august, 2027:
17. august, 2027:
18. august, 2027:
18:00
19. august, 2027:
20. august, 2027:
21. august, 2027:
22. august, 2027:
23. august, 2027:
24. august, 2027:
25. august, 2027:
18:00
26. august, 2027:
27. august, 2027:
28. august, 2027:
29. august, 2027:
30. august, 2027:
31. august, 2027:
01. september, 2027:
18:00
02. september, 2027:
03. september, 2027:
04. september, 2027:
05. september, 2027:
06. september, 2027:
07. september, 2027:
08. september, 2027:
18:00
09. september, 2027:
10. september, 2027:
11. september, 2027:
12. september, 2027:
13. september, 2027:
14. september, 2027:
15. september, 2027:
18:00
16. september, 2027:
17. september, 2027:
18. september, 2027:
19. september, 2027:
20. september, 2027:
21. september, 2027:
22. september, 2027:
18:00
23. september, 2027:
24. september, 2027:
25. september, 2027:
26. september, 2027:
27. september, 2027:
28. september, 2027:
29. september, 2027:
18:00
30. september, 2027:
01. oktober, 2027:
02. oktober, 2027:
03. oktober, 2027:
04. oktober, 2027:
05. oktober, 2027:
06. oktober, 2027:
18:00
07. oktober, 2027:
08. oktober, 2027:
09. oktober, 2027:
10. oktober, 2027:
11. oktober, 2027:
12. oktober, 2027:
13. oktober, 2027:
18:00
14. oktober, 2027:
15. oktober, 2027:
16. oktober, 2027:
17. oktober, 2027:
18. oktober, 2027:
19. oktober, 2027:
20. oktober, 2027:
18:00
21. oktober, 2027:
22. oktober, 2027:
23. oktober, 2027:
24. oktober, 2027:
25. oktober, 2027:
26. oktober, 2027:
27. oktober, 2027:
18:00
28. oktober, 2027:
29. oktober, 2027:
30. oktober, 2027:
31. oktober, 2027:
01. november, 2027:
02. november, 2027:
03. november, 2027:
18:00
04. november, 2027:
05. november, 2027:
06. november, 2027:
07. november, 2027:
08. november, 2027:
09. november, 2027:
10. november, 2027:
18:00
11. november, 2027:
12. november, 2027:
13. november, 2027:
14. november, 2027:
15. november, 2027:
16. november, 2027:
17. november, 2027:
18:00
18. november, 2027:
19. november, 2027:
20. november, 2027:
21. november, 2027:
22. november, 2027:
23. november, 2027:
24. november, 2027:
18:00
25. november, 2027:
26. november, 2027:
27. november, 2027:
28. november, 2027:
29. november, 2027:
30. november, 2027:
01. desember, 2027:
18:00
02. desember, 2027:
03. desember, 2027:
04. desember, 2027:
05. desember, 2027:
06. desember, 2027:
07. desember, 2027:
08. desember, 2027:
18:00
09. desember, 2027:
10. desember, 2027:
11. desember, 2027:
12. desember, 2027:
13. desember, 2027:
14. desember, 2027:
15. desember, 2027:
18:00
16. desember, 2027:
17. desember, 2027:
18. desember, 2027:
19. desember, 2027:
20. desember, 2027:
21. desember, 2027:
22. desember, 2027:
18:00
23. desember, 2027:
24. desember, 2027:
25. desember, 2027:
26. desember, 2027:
27. desember, 2027:
28. desember, 2027:
29. desember, 2027:
18:00
30. desember, 2027:
31. desember, 2027:
01. januar, 2028:
02. januar, 2028:
03. januar, 2028:
04. januar, 2028:
05. januar, 2028:
18:00
06. januar, 2028:
07. januar, 2028:
08. januar, 2028:
09. januar, 2028:
10. januar, 2028:
11. januar, 2028:
12. januar, 2028:
18:00
13. januar, 2028:
14. januar, 2028:
15. januar, 2028:
16. januar, 2028:
17. januar, 2028:
18. januar, 2028:
19. januar, 2028:
18:00
20. januar, 2028:
21. januar, 2028:
22. januar, 2028:
23. januar, 2028:
24. januar, 2028:
25. januar, 2028:
26. januar, 2028:
18:00
27. januar, 2028:
28. januar, 2028:
29. januar, 2028:
30. januar, 2028:
31. januar, 2028:
01. februar, 2028:
02. februar, 2028:
18:00
03. februar, 2028:
04. februar, 2028:
05. februar, 2028:
06. februar, 2028:
07. februar, 2028:
08. februar, 2028:
09. februar, 2028:
18:00
10. februar, 2028:
11. februar, 2028:
12. februar, 2028:
13. februar, 2028:
14. februar, 2028:
15. februar, 2028:
16. februar, 2028:
18:00
17. februar, 2028:
18. februar, 2028:
19. februar, 2028:
20. februar, 2028:
21. februar, 2028:
22. februar, 2028:
23. februar, 2028:
18:00
24. februar, 2028:
25. februar, 2028:
26. februar, 2028:
27. februar, 2028:
28. februar, 2028:
29. februar, 2028:
01. mars, 2028:
18:00
02. mars, 2028:
03. mars, 2028:
04. mars, 2028:
05. mars, 2028:
06. mars, 2028:
07. mars, 2028:
08. mars, 2028:
18:00
09. mars, 2028:
10. mars, 2028:
11. mars, 2028:

Kontakt

Adresse:
  • Henrik Ibsensgt. 55
  • 4021 Stavanger
Telefon:
51 84 27 00
E-post:
vert.kunst@museumstavanger.no
Nettside:
stavangerkunstmuseum.no/

Hvor er Kunsthistoriske foredrag på Stavanger kunstmuseum?